Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Mestá na trase

Vybrať zobrazenie:

Sebechleby

Staršia - paleolit /do 8 000 pr. Kr./ a stredná - mezolit /8 000 až 5 000 pr. Kr./ doba kamennáV severných častiach Hontu sa doposiaľ paleolitické a mezolitické osídlenie nezistilo. S prvými nálezmi, dokumentujúcimi život človeka v tomto priestore sa stretávame až v nasledujúcej etape. Mladšia doba kamenná - neolit /5 000 až 3 500 pr. Kr./ a neskorá doba kamenná - eneolit /3 500 pr. Kr. až 1 900 pr. Kr./Želiezovská kultúra Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z mladšieho úseku neolitu....

Selce

Keď sa začiatkom štyridsiatich rokov 15. storočia do Seliec prisťahoval istý Matej s prímením Wajskó (podľa názvu obce v stolici Bodrog, kde predtým žil), nemohlo ísť o náhodu. Isto sa tak stalo za nejaké zásluhy a na pozvanie panovníka, ktorému patrilo Ľupčianske hradné panstvo a tým okrem iných okolitých obcí aj samotné Selce, pretože ho vymenoval za správcu tamojšieho majera. Nezostalo však len pri tom, ale v roku 1447 gubernátor Ján Huňady udelil Matejovi darovacou listinou takmer celé...

Slovenská Ľupča

Písomnými dokumentmi podložená história Slovenskej Ľupče má 8 storočí. Prvá písomná zmienka o Slovenskej Ľupči ako už o existujúcej osade je z roku 1250. Mestské výsady získala v r. 1340. Umožnili, aby z remeselnej osady vzniklo prosperujúce mestečko, spravované vlastnou mestskou samosprávou. Mestečko sa rozvíjalo medzi hradom a kláštorom. Tento úsek dlhý asi dva kilometre, bol zastavaný domami už v 16. storočí a mal názov Dlhá ulica. V strednej časti vzniklo trhové ulicové námestie „...
Špania dolina, Slovak route 66

Špania Dolina

Samostatnou kapitolou okolia Banskej Bystrice je Špania Dolina. Velebné ticho, pokoj a úctyhodná vznešenosť tohto prostredia sem oddávna priťahujú obdivovateľov prírodných krás i histórie. Táto romantická banícka obec na južnom úpätí Nízkych Tatier vystriedala viacero historických názvov. Z roku 1263 sa spomína ako Montana a neskôr ako Herrengrund. V minulosti bola slávna po celej Európe. Meď sa tu ťažila odpradávna a v 16. storočí bola Špania Dolina najdôležitejšou lokalitou banskobystrických...

Strelníky

Navštívili ste už niekedy Strelníky? Že nie? Nuž, prišli ste o veľa. A ak ste vášnivým hubárom, tak aj o nezabudnuteľné zážitky. Chotár tejto obce je totiž doslova rajom húb, ale aj iných lesných plodov. Nasledujúce riadky nech sú preto pozvánkou na návštevu chotára, ale aj obce, bohatej tak historicky, ako aj svojimi tradíciami. Strelníky (do roku 1948 Šajba), ležia v západnej časti Slovenského Rudohoria, na východ od Banskej Bystrice. Ich chotár vyplňuje predhorie Veporských vrchov a severné...

Tále

Bolo to už dávno, keď sa v dolinke, neďaleko strmej kamennej cesty, ktorá Horehronie s Liptovom spájala, jedno pekné miesto nachádzalo, čo sa odjakživa Štále nazývalo. Ej, veru, nazývať sa takto prečo aj malo, lebo všade navôkol ako roztratené ovečky samé drevené kolibky – štále tam stáli, čo si cez leto svoje brušká voňavým senkom napchávali. Nuž a cez zimné mesiace sa vo voňavom senku horehronskí zbojníci vyvaľovali a popri tom vyvaľovaní, čo treba ešte uchmatnúť, tuho rozmýšľali. No a keď...
Telgártsky viadukt, Telgárt, Slovenská ROUTE 66

Telgárt

Obec Telgárt vznikla v prvej polovici 14. storočia pri prameni Hnilca, na ceste spájajúcej Gemer a Spiš. Prvá písomná zmienka o obci Telgárt sa našla v Jágerskej kapitule a je z roku 1326, kde sa hovorí, že usadlosť založil Šoltýs Mikuláš, syn Ladislava Kuna zo Spiša. Pôvodná osada bola známa pod menom Tiergarten, čo v preklade znamená obora, alebo poľovnícky revír, pretože už od r. 1288 zalesnené územie rozprestierajúce sa od Muráňa na východ bolo rezervované ako poľovnícky revír uhorských...

Valaská

Mestá a obce, ktoré lemujú cestu ROUTE 66 alebo ležia na jej odbočkách, sa vyznačujú osobitými tradíciami, ktoré nemajú široko – ďaleko páru a práve ony boli, sú a azda aj navždy zostanú akýmsi ich erbom naviac. Tradície sú to veru naozaj silné, pretože rokmi o nich vznikli celé príbehy, legendy a povesti. Nuž a jeden príbeh z obce Valaská, o ktorej bude dnešná reč, vám teraz rozpoviem, aj keď po ňom zo Slobody zvierat ľudkom, vlasy na hlave budú stáť dupkom. Stalo sa raz, že istý Valašťan...

Vígľaš

V dávnych časoch sa na východ od Zvolena popod majestátnu Poľanu tiahla panenská, ľudskou činnosťou takmer nedotknutá krajina. Už kráľa Bela IV. a po ňom aj ďalších uhorských panovníkov jej divoká príroda veľmi lákala, a tak tam chodili na nespočetné poľovačky. No a keďže z panenských hôr bolo do kráľovských palôt vo Zvolene priďaleko, vyrástol v nich kamenný hrad a pod ním osada, kde žilo hradné služobníctvo. Áno, reč bude o hrade Vígľaš a obci rovnakého názvu, ktorá z neveľkej osady rokmi...

Žibritov

Obec je písomne doložená od roku 1266. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Seurdfolua, Seweret (1266), Sebrethfolua(1342), Žibritowce (1773), Žibritov (1920); maďarsky Zsibritó. V roku 1342 patrila hradu Litava, od 1. polovice 16. storočia panstvu Sitno, v roku 1629 Petrovi Kohárymu, v 19. storočí Coburgovcom. V roku 1576 ju zničili Turci, v roku 1586 tu postavili obrannú pevnôstku. V roku 1715 mala obec mlyn a 31 domácností. Obyvatelia sa zaoberali uhliarstvom. V roku 1720 sa spomína...
Zvolen, Slovenská ROUTE 66

Zvolen

Mesto Zvolen, ktoré leží na sútoku riek Hron a Slatina, bolo kedysi sídlom župy. Výhodnú polohu a prírodné podmienky juhu Zvolenskej kotliny na osídlenie územia ocenili ľudia už od najstarších fáz praveku. S rozvojom obchodu v stredovekom uhorskom štáte sa osídlenie zvolenského areálu zjednotilo a jeho jadro sa presunulo na sever od zámockého pahorku. Vzniklo tak námestie s trhom, okolo ktorého sa neskôr sformovalo novoveké mesto. Práve tu je začiatok jednej zo zvolenských rarít, pretože rané...

Stránky

Hlavní partneri

Ďalší partneri

Kontaktujte nás