Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Banská Bystrica

Na Slovensku sa odjakživa zvyklo hovorievať: "Za živa v Bystrici, po smrti v nebi." Toto staré úslovie predošlých generácií nepochybne platí i v našich časoch, keď sa z Banskej Bystrice stala významná metropola stredného Slovenska. Kráľ Belo IV. v roku 1255 udelil Banskobystričanom mestské privilégiá, čím sa začala písať jej história už v 13. storočí. V jej okolí sa už vtedy ťažili vzácne rudy, najmä strieborná a medená. Mesto sa vďaka medi, ktorá prúdila do celého vtedajšieho sveta, dokonca aj na stavbu oceánskych lodí Krištofa Kolumba, zapísalo do dejín svetovej ekonomiky nevšedným prvenstvom. Banský ťažiar gróf Ján Thurzo a jeho podnikateľský partner, nemecký bankár a kupec Jakub Fugger z Augsburgu založili Thurzovsko-fuggerovskú ťažiarsko-obchodnú spoločnosť. Stala sa tak prvým medzinárodným podnikom na svete postaveným na báze moderného kapitalistického spôsobu podnikania. Bolo to na sklonku 15. storočia, a to v roku 1494.

Súbor architektonicky vzácnych budov, ktoré tvoria historické jadro Banskej Bystrice, dopĺňa najkurióznejší objekt mesta: 34 a pol metra vysoká Hodinová veža z roku 1552 naklonená oproti zvislej osi o 68 centimetrov. Jej pavlače slúžili ako strážne stanoviská, v suteréne bola väznica a mučiareň. Po 101 schodoch sa dnes možno dostať do výšky 20,54 m, kde vežu obopína vyhliadková plošina. Pohľad z nej na mesto a okolité horstvá je vskutku veľkolepý. O nič menej veľkolepé sú udalosti, ktoré sa viažu s budovami mesta. V dome číslo 8 v Dolnej ulici zasadal v roku 1542  Uhorský snem zvolaný kráľom Ferdinandom. O storočie neskôr v roku 1620 v Bethlenovom dome korunovali sedmohradské knieža Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. Len o pár domov nižšie sa týči jeden z najstarších objektov mesta – Kostol sv. Alžbety postavený v roku 1303. Najvzácnejšia sakrálna pamiatka je oltár v Kaplnke sv. Barbory Chrámu Nanebovzatia Panny Márie. Pochádza zo 16. storočia a vytvoril ho majster Pavol z Levoče.

...To banskobystrické ,,naj" má mnoho podôb. Začínajú malebným okolím, ktoré tvorí horský veniec štyroch pohorí, čo je skutočná orografická rarita nielen na Slovensku, ale i vo svete. Obklopujú ho Nízke Tatry, Kremnické vrchy, Veľká Fatra a Slovenské rudohorie. Pokračujú neopakovateľným prvenstvom v oblasti školstva, pretože tu v roku 1892 v Lazovnej ulici č. 32 vznikla najstaršia materská škola na Slovensku a určite nekončia raritou v oblasti slovesného umenia  a síce najstarším slovenským kultúrnym časopisom Staré noviny literárneho umenia, ktoré začali v Banskej Bystrici vychádzať roku 1785.


Najbližšie akcie
Banská Bystrica

Rozhovor s primatorom

 

Kontaktne informacie

Kontaktujte nás