Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Detva

Je mi to hanbou, ale priznám sa, že našimi bardmi obásnenú a prostým ľudom ospievanú Detvu som navštívil prvýkrát len toť, nedávno. Šiel som tam vláčikom, no po vystúpení a kuse šľapania  ma to ťahalo vrátiť sa späť, či som si azda nepomýlil stanicu. Kadiaľ som totiž kráčal, všade navôkol len samý činžiak, činžiak a zase len činžiak, po malebnej krásavici pod Poľanou, akú som si predstavoval, nikde ani stopy. Našťastie som vydržal a oplatilo sa. Odrazu sa predo mnou ukázalo to, čo som hľadal – typické domčeky radovej zástavby s tiahlym námestíčkom a kolorit dávnej minulosti.

Hoci v druhej polovici 16. storočia bolo územie na juhovýchodnom cípe Zvolenskej kotliny ešte takmer neobývané a na východ od hradu Vígľaš sa nenachádzalo trvalé sídlo, možno s určitosťou predpokladať, že obyvatelia Vígľašského panstva túto krajinu dobre poznali a hospodársky ju využívali. Podľa písomných prameňov tu totiž na prelome 16. a 17. storočia boli pokusy o obnovenie kedysi výnosnej zlatonosnej bane, čo tento predpoklad potvrdzuje. Prelomom v osídlení tejto časti Zvolenskej kotliny bola prvá polovica 17. storočia, keď napriek neustálemu tureckému nebezpečenstvu sem historicky zasiahla nová kopaničiarska kolonizácia. Nuž a centrom tejto kolonizácie sa stalo novozaložené sídlo Detva, ktorého počiatky možno datovať medzi roky 1636 až 1638.

Vznik nového sídla, s názvom Detva, úzko súvisel najmä s aktivitami rodu Čákiovcov, v roku 1636 čerstvých majiteľov Vígľašského panstva, ktorí sa rozhodli túto jeho časť osídliť a hospodársky využívať. Podľa historika, Ota Tomečka, zakladateľmi Detvy boli Juraj Holec a František Péči, ktorí za zásluhy pri osídľovaní takmer pustej krajiny dostali na mieste starého majera do užívania po jednej usadlosti. Do novozaloženého sídla začali prichádzať viaceré rodiny z Veľkej Slatiny a Očovej, avšak veľkú časť nového obyvateľstva tvorili aj miestni valasi, drevorubači, uhliari a zrejme aj ľudia utekajúci na sever pred Turkami zo susednej Novohradskej stolice.

Nové sídlo sa rozširovalo mimoriadne dynamicky, počet obyvateľov sa prudko zvyšoval a spolu s ním sa rozvíjalo aj urbanisticky, o čom svedčí zápis kanonickej vizitácie z roku 1657, v ktorom sa hovorí, že Detva sa už podobá na mestečko.

V druhej polovici 17. storočia žili v Detve najmä sedliaci, želiari, podželiari, ale zastúpenie tu mali aj remeselníci. V tomto období sa už v dedine nachádzal panský pivovar a panské jatky, no jej obyvateľom slúžil aj neďaleký mlyn a panská píla. Z pohľadu počtu obyvateľov Zvolenskej kotliny je veľmi zaujímavý demografický vývoj Detvy. Zatiaľ čo v roku 1657 mala okolo 800 obyvateľov, v roku 1756 už 3600 a v roku 1805 ich bolo až 4974. Z hľadiska porovnania sú zaujímavé výsledky Jozefského sčítania z roku 1787, kedy mala Detva 4332 obyvateľov, zatiaľ čo Zvolen 1695, Očová 1848 a Veľká Slatina 1359 obyvateľov. V tomto období tak bola Detva po Banskej Bystrici druhým najväčším sídlom Zvolenskej kotliny. Nečudo, že pri takomto rozvoji a raste obyvateľstva bola Detva v roku 1811 kráľovskou listinou povýšená na mestečko, čo v konečnom dôsledku znamenalo aj právo poriadať štyri výročné jarmoky a pravidelné týždenné trhy.

Keď hovoríme o histórii Detvy, nemôžeme vynechať ani okolité usadlosti – lazy, ktoré vznikali v neustále zväčšujúcom sa jej chotári. Práve ony totiž dotvorili typický ráz tak samotného sídla ale aj priľahlej krajiny, sú to ony, ktoré svojou jedinečnosťou pútajú dnešného návštevníka. Samozrejme, do Detvy a jej okolia, návštevníka láka aj neopakovateľná ľudová kultúra, dávne zvyky, piesne či rázovitá hudba, teda všetko to, čo je parádnym spôsobom sústredené v jedno počas každoročných Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť spolu so súbežným jarmokom remesiel a všakovakých dobrôt. No a čo sa týka prírodných krás Detvy a jej okolia, tu naozaj netreba veľa slov. Neďaleká majestátna Poľana a jej okolitá nádhera je totiž putom, ktoré si vás na prvý pohľad načisto opantá aj bez mojich, čo ako vymaľovaných rečičiek.

Ján Balkovic
Pešiak na cestách histórie
 

Najbližšie akcie
Detva

Kontaktujte nás