Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Krupina

Krupina je spolu s Trnavou jedným z dvoch najstarších miest na Slovensku. Toto okresné mestečko ležiace na podhorí Štiavnických vrchov medzi Zvolenom a Šahmi v Bzovíckej pahorkatine bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Najstaršia písomná zmienka o ňom je v listine kráľa Bela II. z roku 1135. Pýchou Krupiny je básnik a prekladateľ Andrej Sládkovič, vlastným menom Ondrej Braxatoris, ktorý sa narodil 30. marca 1820.  Odborníci ho označujú za jeden z vrcholných zjavov slovenskej poézie a kultúry vôbec. Pre Andreja Sládkoviča je výstižných niekoľko poetických prívlastkov – básnik lásky, krásy a slobody. V Banskej Štiavnici strávil krásnych šesť rokov študentského života poznačených aj pamätnou láskou k svojej rovesníčke, milej, peknej a nadanej Maríne Pišlovej, ktorá aj napriek tomu, že sa vydala za niekoho iného, Sládkovičove básne opatrovala až do smrti. Už svojimi súčasníkmi bol A. Sládkovič považovaný za jedného z najväčších básnikov na Slovensku a jeho poézia vzbudila pozornosť najmä v Česku. Od r. 1 872 vychádzala v českých prekladoch, neskôr ju preložili aj do maďarčiny a poľštiny.

Básnická zbierka Marína je jeho najprekladanejším dielom.

...Pozostatkom pevnostného pásu mesta Krupina, ktorý využívali obyvatelia na obranu  počas tureckého plienenia krajiny je veža Vartovka. Slúžila ako protiturecká pozorvacia veža.

Viac informácií

Krupina jedno z najstarších miest na Slovensku. Mesto zohralo dôležitú úlohu počas protitureckých bojov. V Krupine sa narodili a pôsobili mnohé významné osobnosti ako napr. Samuel Hruškovič, A. Braxatoris-Sládkovič, E.M. Šoltésová, hudobný skladateľ Eugeň Suchoň, lesmajster mesta Krupina a svetoznámi šľachtiteľ ruží Rudolf Geschwind.

Zaujímavosti:

  • Barokový morový svätotrojičný stĺp z.r. 1572 od talianskeho sochára D.I.Stanettiho.
  • Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie s opevnením, románska trojloďová bazilika postavená v prvej tretine 13. Storočia.
  • Mestské hradby - vybudované v r. 1551 - 1564 v rámci protitureckých opatrení poddanými okolitých žúp i občanmi mesta.
  • Múzeum Andreja Sládkoviča -múzeum so stálymi expozíciami histórie a života ľudí Hontianskeho regiónu
  • Vartovka - vojenská protiturecká pozorovacia veža postavená pred r. 1564 na vyvýšenom mieste juhovýchodne od mesta zvanom Tanistravár.

Tip:

  • Turecké studne - sú veľmi zaujímavou pamiatkou na našich predkov. Studne sú vytesané v tufe mestskej časti Štrmpľoch a vznikli najpravdepodobnejšie v stredoveku. Ich úlohu nepoznáme.
  • Krupinské podzemné chodby -ďalšou zaujímavosťou mesta ktorej pôvod tiež nepoznáme sú pivnice či podzemné chodby, ktorých dĺžka a smery sú zahalené tajomstvom. Vybudovali ich naši predkovia ako únikové cesty z mesta, či slúžili na uskladnenie vína z rozsiahlych krupinských viníc. Ani bohatý mestský archív nám však neposkytuje o ich pôvode a úlohe žiadne materiály.
  • Chránený prírodný výtvor Štangarígeľ - Predmetom ochrany je vrchol plochého návršia, na ktorom vystupuje na povrch pyroxenický andezit vo forme zriedkavých pravidelných päťbokých hranolov, vyčnievajúcich zo sutiny do výšky od 1-6m a maximálnou šírkou 110cm s dĺžkou asi 40m. Štangarígeľ nie len vzácnym prírodným výtvorom , ale na jednom z jeho stĺpov je priam unikátna takpovediac slovenská verzia starokeltského písma aká sa ešte nikde neobjavila. Keltský epigraf znie: ASTAIBOV DOM TU OO HAVUBO. S krupinským Štangarígľom sa stretávame i v poviedke Jaroslava Haška - Duch Rakytnoc zo Slaného vrchu a spol.

Najbližšie akcie
Krupina

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
tel.: 045 55 50 311
fax: 045 55 50 325
e-mail: krupinaatkrupina [dot] sk, podatelnaatkrupina [dot] sk

Mestská polícia
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 50 321
mobil: 0918 388 800
e-mail: nacelnikatkrupina [dot] sk, policiaatkrupina [dot] sk

Mestská knižnica
Svätotrojičné námestie 15
963 01 Krupina
tel.: 045 55 21 686
mobil: 0918 962 913
e-mail: kniznicaatkrupina [dot] sk

Informačné centrum
Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina
tel.: 045 55 50 386
mobil: 0918 869 100
e-mail: icatkrupina [dot] sk, infoatkrupina [dot] sk

Kultúrne centrum
Sládkovičova 9
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 260
fax: 045 55 11 260
mobil: 0905 536 852
e-mail: kulturaatkrupina [dot] sk

Múzeum A. Sládkoviča v Krupine
Sládkovičova 20
963 01 Krupina
tel.: 045 55 21 805
mobil: 0917 761 156, 0917 761 157
e-mail: muzeumatkrupina [dot] sk

Mestský podnik služieb, s.r.o.
Krupinica 427
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 465
fax: 045 55 19 438
mobil: 0905 383 641
e-mail: lacoerneyatgmail [dot] com

Mestské lesy, s.r.o.
Priemyselná 14
963 01 Krupina
tel.: 045 55 19 083
fax: 045 55 11 481
mobil:
e-mail: mestskelesyatkrupina [dot] sk
web: www.lesykrupina.sk

Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné námestie 20
963 01 Krupina
tel.: 045 55 19 095
fax: 045 55 19 096
mobil: 0918 370 444
e-mail: mbpatkrupina [dot] sk

Kontaktujte nás