Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Telgárt

Obec Telgárt vznikla v prvej polovici 14. storočia pri prameni Hnilca, na ceste spájajúcej Gemer a Spiš. Prvá písomná zmienka o obci Telgárt sa našla v Jágerskej kapitule a je z roku 1326, kde sa hovorí, že usadlosť založil Šoltýs Mikuláš, syn Ladislava Kuna zo Spiša. Pôvodná osada bola známa pod menom Tiergarten, čo v preklade znamená obora, alebo poľovnícky revír, pretože už od r. 1288 zalesnené územie rozprestierajúce sa od Muráňa na východ bolo rezervované ako poľovnícky revír uhorských kráľov. Často ho so svojou družinou v15.storočí navštevoval kráľ Matej Korvín, o čom svedčia mnohé legendy spojené s Telgártom a Kráľovou hoľou. Starý Telgárt nebol založený na mieste dnešnej obce, ale 5 km na východ, čo dokazujú aj chotárne názvy npr. „starý cintorín“, „starý hostinec“ a ďalšie. Kedy a prečo zanikla, alebo bola stará osada opustená nevieme presne určiť, ale predpokladá sa, že to mohlo byť v dôsledku nejakej živelnej pohromy, alebo útoku. Bývalí obyvatelia začali potom budovať nové usadlosti v priestore dnešnej obce pri sútoku riek Zubrovica a Hron. V 14. a 15. storočí prešla obcou banícka, poľnohospodárska a valašská kolonizácia a podľa daňových a urbárskych záznamov obec už patrila pod muránske panstvo, pozdejšie do Gemerskomalohontskej župy.

Obyvatelia Telgártu sa zaoberali chovom oviec, dobytka, drevovýrobou a povozníctvom. Rozvojom železiarskeho priemyslu na Horehronskom Gemeri rodinami Koháriovcov a pozdejšie Coburgovcov v 18. a 19. storočí sa zmenil aj život v Telgárte, obyvatelia si našli viac pracovných príležitosti. Počas panstva Istvana Koháryho obec prijala gréckokatolícke vierovyznanie a v roku 1784 prispel František Koháry na stavbu nového kostola.

V rokoch 1921 až 1934 sa vykonávali prípravné práce a budovanie železnice smerom na Margecany, v obci v tom čase žilo okolo 5 000 obyvateľov (z toho 3 200 robotníkov a technikov z celého Československa). V tomto období bol do obce zavedený elektrický prúd a telegraf, bol postavený obecný vodovod, vybudovali sa obecné cesty a začalo sa zo stavbou školy. Veľmi čulo sa začal rozvíjať aj šport (najmä futbal a lyžovanie) a kultúra (knižnica, splok Matice slovenskej, Národopisný spolok).

V druhej svetovej vojne počas Slovenského národného povstania sa pri Telgárte odohrali najväčšie a najúspešnejšie boje medzi Nemcami a Slovenskou armádou spolu s partizánmi. Pri týchto bojoch bola dňa 5.9.1944 obec vypálená, zhorelo 263 domov, a jej obnova bola uskutočnená až v 50-tych rokoch.

Viac informácií

PRÍRODA

Krása okolitej prírody je jedinečná, o čom svedčí aj to, že v chotári Telgártu sa nachádzajú tri národné parky. Nízkotatranský národný park, Muránska planina a Slovenský raj. V rámci týchto parkov sa na chránené územia v katastri obce vzťahujú stupne ochrany prírody I.- V.

Martalúzka - rezervácia V. stupeň ochrany
Hnilecká jelšina - národná prírodná rezervácia V. stupeň ochrany
Meandre Hrona - prírodná rezervácia IV. stupeň ochrany
Brezinky - chránený areál IV. stupeň ochrany

Telgárt je východiskom na Kráľovu hoľu (1948 m.n.m) turistickými chodníkmi. Turistický chodník Cesta hrdinov SNP – po červenej značke
Turistický chodník cez Kráľovu skalu – po modrej značke
Turistický chodník cez Zuber a Martalúzku

INSÍGNIE OBCE

Pečať obce – podkladom pre obecnú pečať sa stal odtlačok typária obce Telgárt z r. 1742, ktoré je uložené v Altenburgerovej zbierke pečatí Maďarského krajinského archívu v Budapešti pod názvom SIGILUM TIRGARDENSE 1742 (pečať Telgártu 1742).

Erb obce - znázorňuje Svätú trojicu. Vznikol r. 1998 ako hovoriaci symbol, podľa pečate. V modrom štíte na strieborných , zo spodného okraja vyrastajúcich oblakoch, stojaci Kristus s vysokým zlatým krížom v pravici, vedľa neho strieborný, zlatým trojuhlým lemom nimbovaný Boh Otec so zdvihnutou pravicou a v strede hlavy štítu strieborná vzlietajúca holubica Duch Svätý.

Obecná vlajka - pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (v pomere 3/8), bielej (v pomere 2/8), a v modrej (v pomere 3/8) . Ukončená je tromi cípmi z dvoma zástrihmi Používa sa od roku 1988.


Najbližšie akcie
Telgárt

Poštová adresa:
Obec Telgárt
Telgárt 70
976 73 Telgárt

Telefonický kontakt: 048 6194600, 0918 454 935

Fax: 048/6194600

E-mail: obecattelgart [dot] eu [dot] sk

Všeobecné informácie: infoattelgart [dot] eu [dot] sk

Podateľňa: podatelnaattelgart [dot] eu [dot] sk

Starostka Mgr. Mária Knižková: starostaattelgart [dot] eu [dot] sk, knizkova [dot] mariaattelgart [dot] eu [dot] sk

 

Úradné hodiny

PONDELOK

7:30 – 16:00
UTOROK 7:30 – 16:00
STREDA 7:30 – 16:00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7:30 – 16:00

 

Kontaktujte nás