Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Zvolen

Mesto Zvolen, ktoré leží na sútoku riek Hron a Slatina, bolo kedysi sídlom župy. Výhodnú polohu a prírodné podmienky juhu Zvolenskej kotliny na osídlenie územia ocenili ľudia už od najstarších fáz praveku. S rozvojom obchodu v stredovekom uhorskom štáte sa osídlenie zvolenského areálu zjednotilo a jeho jadro sa presunulo na sever od zámockého pahorku. Vzniklo tak námestie s trhom, okolo ktorého sa neskôr sformovalo novoveké mesto. Práve tu je začiatok jednej zo zvolenských rarít, pretože rané dejiny mesta sú v skutočnosti dejinami niekoľkých polôh. Prvopočiatok osídlenia sa datuje niekedy do mladšej doby kamennej. Rozhodujúci obrat vývoja predstavovala až úplná integrácia Zvolenskej kotliny do Uhorského štátu. Komitátny hrad nahradil už prežité hradisko v Môťovej. Pod jeho právomoc patrilo nielen Pohronie, ale aj celé severné Slovensko. Samotné mesto vzniklo v polovici 13.storočia. Súčasnú dušu Zvolena ako gotický poľovnícky zámok postavil v 14. storočí Ľudovít I. z rodu Anjou. V ďalšom storočí sa stal sídlom zvolenského župana a kapitána stredoslovenských banských miest, pretože Ján Thurzo, nový majiteľ zámku, bol jeden z najbohatších banských podnikateľov v strednej Európe. Práve on začal hrad nielen zaujímavo rekonštruovať, ale podľa jeho rozkazu sa stavalo aj vonkajšie opevnenie. Hrad bol začlenený do sústavy protitureckej obrannej línie. Dnes je národnou kultúrnou pamiatku a považuje sa za jeden z najreprezentatívnejších hradov svojho typu. Starobylý Zvolen je dnes živé mesto, ktoré sa rozvíja a rastie. Patrí k dôležitým administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrám Pohronia. Vďaka svojej polohe je dôležitou dopravnou križovatkou. Mesto a jeho okolie ponúkajú množstvo unikátnych príležitostí na oddych a poznanie. Jednou z najúžasnejších dominánt stredoslovenského regiónu je hrad Starý Zvolen, ktorý sa od 19. storočia nazýva Pustým hradom. Kráľovský hrad s rozlohou až 7,6 hektára spravoval v rámci komitátu obrovské územie - Hont, Liptov, Orava a Turiec. Zub času však zahryzol aj do tohto sústa a dnes sú z prekrásneho sídla iba ruiny, ktoré konzervujú ruky odborníkov počas archeologických vykopávok.

...Jednou z perál dnešného Zvolena je bezpochyby aj arborétum Borová Hora, kde sa nachádza najväčšia zbierka ruží na Slovensku. Jej základným cieľom je archivovanie odrôd, ktoré sú vyšľachtené na území Česka a Slovenska. Arborétum sústreďuje aj voňavé poklady šľachtiteľov iných krajín. Až šesť desiatok vzácnych druhov šípových ruží botanicky opísal Andrej Kmeť, prenčovský farár, ktorý na Tatárskej lúke najvyššieho končiara Štiavnických vrchov – Sitna, objavil žiarové pohrebisko a povyše neho známu lokalitu šípových ruží. Návštevníkov arboréta upúta aj zbierka viac ako päť stoviek druhov kaktusov a rôznych sukulentov z Mexika a Južnej Ameriky.


Najbližšie akcie
Zvolen

Kontaktujte nás