Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66
dopravne obmedzenia

Aktuálne dopravné obmedzenia na slovenskej I/66

Aktuálne dopravné obmedzenia na Slovenskej Route 66 (I/66) podľa Slovenskej správy ciest a jej portálu www.zjazdnost.sk. V prípade, že sa objaví nové obmedzenie, budeme vás priebežne a včas informovať.

I/66 (km 17-24) Dudince – Hontianske Tesáre:  modernizácia cesty

Obdobie platnosti: 13. apríl 2015 0:00 SELČ – 13. október 2015 24:00 SELČ
Čiastočná uzávierka cesty I/66 v úseku Dudince – Hontianske Tesáre v okrese Krupina, z dôvodu opráv povrchu cesty, výmeny bezpečnostných zariadení, výmeny dopravného značenia, úprav mostných objektov a podobne. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu so šírkou min. 3,0 m striedavo a riadená dopravným značením a dopravným zariadením.

 

I/66 (km 33-42) Domaníky – Krupina:  modernizácia cesty

Obdobie platnosti: 13. apríl 2015 0:00 SELČ – 13. október 2015 24:00 SELČ
Čiastočná uzávierka cesty I/66 v úseku Domaníky – Krupina v okrese Krupina, z dôvodu opráv povrchu cesty, výmeny bezpečnostných zariadení, výmeny dopravného značenia, úprav mostných objektov a podobne. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu so šírkou min. 3,0 m striedavo a riadená dopravným značením a dopravným zariadením.

 

I/66 (km 55-57) Babiná – Dobrá Niva:  modernizácia cesty

Obdobie platnosti: 13. apríl 2015 0:00 SELČ – 13. október 2015 24:00 SELČ
Čiastočná uzávierka cesty I/66 v úseku Babiná – Dobrá Niva v okrese Zvolen, z dôvodu opráv povrchu cesty, výmeny bezpečnostných zariadení, výmeny dopravného značenia, úprav mostných objektov a podobne. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu so šírkou min. 3,0 m striedavo a riadená dopravným značením a dopravným zariadením.

 

I/66 (km 55-57) Babiná – Dobrá Niva:  oprava komunikácie

Obdobie platnosti: 18. jún 2015 0:00 SELČ – 30. október 2015 24:00 SEČ
Čiastočná uzávierka cesty I/66 v úseku Babiná – Dobrá Niva, z dôvodu opravy mostných objektov a výmeny povrchu vozovky. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu so šírkou 3,5, alebo 3,0 m (podľa etapy prác) a je riadená dopravným značením.

 

R1 (km 161-162) R1 Banská Bystrica:  oprava komunikácie

Obdobie platnosti: 14. jún 2015 17:00 SELČ – 6. september 2015 18:00 SELČ
Platnosť: 14.6.2015 17:00 až 6.9.2015 18:00
Lokalita: Banská Bystrica (úsek R1 BB Kremnička – BB Hušťák)
Na rýchlostnej ceste R1 v smere od Banskej Bystrice do Zvolena v km 162,060 až 161,250, v období od 16.06.2015 do 06.09.2015 je z dôvodu opravy mosta uzavretý ľavý jazdný pás. Doprava je presmerovaná z ľavého jazdného pásu cez cez stredný deliaci pás v km 162,060 rýchlostnej cesty R1 do pravého jazdného pásu, kde bude obojsmerná premávka. Späť sa doprava vráti v km 161,250.

 

I/66 (km 136-159) cesta I/66 v celom úseku:  poškodený povrch vozovky

Začiatok platnosti: 22. február 2013 7:35 SEČ
Na ceste I/66 sa v danom úseku vyskytuje množstvo výtlkov. Nebezpečenstvo je vyznačené značkami.

 

I/66 (km 150) Polomka:  stavebné práce

Obdobie platnosti: 10. jún 2015 0:00 SELČ – 31. august 2015 24:00 SELČ
Úplná uzávierka cesty I/66 v katastrálnom území obce Polomka v okrese Brezno, z dôvodu budovania mostných objektov. Doprava je vedená obojstranne po dvoch obchádzkových trasách so šírkou vozovky min. 3,0 m a je riadená dopravným značením.

 

 

I/66 (km 146-150) Polomka:  stavebné práce

Obdobie platnosti: 10. jún 2015 0:00 SELČ – 31. október 2015 24:00 SEČ
Čiastočná uzávierka cesty I/66 (km 146 – 150) medzi križovatkou s cestou do obce Bacúch a obcou Polomka v okrese Brezno. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená dopravným značením a svetelnou signalizáciou.

V termíne 10.6.2015 do 31.8.2015 je cesta uzavretá úplne – obchádzka je po vyznačenej trase v dĺžke 580 m.

 

I/66 (km 159-174) I/66 v celom úseku:  poškodený povrch vozovky

Začiatok platnosti: 22. február 2013 7:40 SEČ
Na ceste I/66 sa v danom úseku vyskytuje množstvo výtlkov. Nebezpečenstvo je vyznačené značkami.

 

I/66 (km 174-185) cesta I/66 v celom úseku:  poškodený povrch vozovky

Začiatok platnosti: 22. február 2013 7:40 SEČ
Na ceste I/66 sa v danom úseku vyskytuje množstvo výtlkov. Nebezpečenstvo je vyznačené značkami.

Kontaktujte nás