Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Festival Zem-voda-vzduch 2014

Jedinečnú príležitosť ako prezentovať svoju amatérsku športovú činnosť prostredníctvom fotografií a filmu, ponúka Festival Zem-voda-vzduch 2014, ktorý sa bude konať 29. novembra na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. 

Ako uviedol člen organizačného výboru Otto Vince, podujatie je dobrou príležitosťou najmä pre bežných ľudí, pretože jeho primárnym cieľom je propagácia a rozvoj amatérskej športovej činnosti v priamom kontexte s vytváraním amatérskych prezentácií. 

S adrenalínovou príchuťou
Festival vznikol ako nekomerčný filmový festival pre rozvoj a propagáciu amatérskeho športu v regiónoch Banská Bystrica, Brezno a Zvolen. ,,V jednoduchosti by sme mohli povedať, že to je festival o nás, pre nás. Nakoľko nie je možné obsiahnuť všetky druhy športu, festival sme tematicky vymedzili pre menšinové outdoorové aktivity často krát s adrenalínovou príchuťou,“ uvádza Vince a dodáva, že  v nultom ročníku odzneli na festivale príspevky o horolezectve, prežití vo voľnej prírode, skialpinizme, kajakovaní, paraglaidingu a voľnom páde. ,,V ďalších ročníkoch by sme chceli pridať športy ako parkour, downhill, potápanie, diaľkové plávanie, jachting, windsurfing, kaiting, rogalo, bezmotorové lietanie...“
Ešte sa môžete prihlásiť

Termín prihlasovania príspevkov pre tento ročník organizátori presunuli až na 30.9.2014. Premietať sa budú súťažné aj nesúťažné filmy. Základná podmienka zaradenia do súťaže o ceny top film, top športovec, top kamera je, aby aspoň jeden športovec alebo kameraman bol z okresov Brezno, Banská Bystrica, Zvolen a nesmú byť obaja profesionáli. Dĺžka príspevku je v rozpätí 3-10min. Pri výnimočnej téme môže byť usporiadateľom schválený dlhší príspevok. Akcia bude pod gesciou Horoklubu ŠK UMB Banská Bystrica a KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica. Viac info na http://www.zem-voda-vzduch.sk/

Erika Lamperová

 

Photogallery ( 1  ) 

Kontaktujte nás