Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Majitelia dronov pozor – hrozí pokuta

SLOVENSKO – Druhá polovica augusta priniesla opäť zmeny v slovenskej legislatíve. Tentoraz si kompetentné orgány ,,posvietili“ na majiteľov čoraz obľúbenejších dronov.  Pokiaľ vďaka nemu z výšky fotografujú, či filmujú, musia sa nielen evidovať a absolvovať teoretickú a praktickú skúšku pred inšpektorátom úradu, ale za vydanie povolenia na rok zaplatia až 600 eur.

Každé ďalšie predĺženie povolenia je v porovnaní s touto sumou o čosi lacnejšie. Stalo sa tak prijatím Rozhodnutia č. 1/2015 z 19. 08. 2015, ktorým Dopravný úrad určuje podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Ak majiteľ napriek tomuto rozhodnutiu svoj dron nezaregistruje a používa ho ilegálne, môže dostať podľa kompetentných orgánov pokutu až 330 eur.

Šarkanov sa to netýka...
Ako sa v článku 1 bode 2 uvádza, toto rozhodnutie sa nevzťahuje na šarkany a neobsadené voľné balóny. Modelov lietadiel, či lietadielok - hračiek sa to však už v istých prípadoch naozaj týka. Augustové rozhodnutie okrem iného stanovuje, že pokiaľ už licenciu máte, filmovať, či fotografovať si môžete legálne dovoliť iba cez deň a na vaše zariadenie musíte dovidieť. Toto všetko musíte mať navyše ošetrené príslušnou poistkou. Úrad zapracoval do svojho rozhodnutia aj nariadenie, že zariadenia sa nesmú používať v obciach, či v blízkosti voľného zhromaždenia ľudí.  Podľa stanoviska rezortu aj doteraz museli majitelia takýchto a podobných zariadení do-
držiavať v rámci bezpečnosti nielen letecký zákon, ale aj zákon o utajovaných skutočnostiach. Spomínané zmeny sa vypracovali v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES) o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.

(ela) Ilustračné foto internet

Kontaktujte nás