Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Pradávne osídlenie nášho kraja

Bádateľ, historik a archeológ Jozef Stankoviansky

Dejiny zaviate časom, Hrádok Baláže a Keď pri Hrone vládli Kelti – tri publikácie z viacerých, pri ktorých zrode stál amatérsky bádateľ, historik a archeológ Jozef Stankoviansky, ktorý nad obcou Priechod objavil jedno z keltských sídiel. Prvú publikáciu možno poznáte, druhá práve vychádza a tretia sa pre vás pripravuje. Vyspovedali sme autora, s ktorým redakcia novín PANSKÝM DIELOM a vydavateľstvo ALBBERTpremus nadviazalo spoluprácu.

 

História zaujíma skoro každého človeka, vždy sa chce dozvedieť minimálne to, kto boli jeho najbližší predkovia, odkiaľ pochádzali, čím sa živili a tak podobne. Ako si sa však ty dostal k takej hlbokej a ďalekej histórii, ktorá je už pre obyčajného človeka prakticky nedosiahnuteľná? Takou históriou sa vačšinou zaoberajú študovaní historici a archeológovia a my, obyčajní ľudia, väčšinou len hltavo čítame ich závery a poznatky.

História ma zaujímala od malička. Aj keď som jej ešte ani zďaleka nerozumel (o to sa snažím doteraz), jednoducho ma fascinovala. Hlavne literatúra faktu, dejiny dávno minulé, dnes sotva badateľné. No nebol som žiadny extra knihomoľ. K samotnej archeológii som sa dostal oveľa, oveľa neskôr. Až v roku 2005 som priamo „pričuchol“ k archeológii v praxi. Zúčastnil som sa výskumu v Českej republike. Pravý záujem o túto oblasť a protohistóriu nášho kraja začal až v roku 2008, keď ma, ja tomu hovorím, „osvietilo“. Po druhýkrát v živote som na turistike navštívil Hrádok Baláže. Na povrchu ležala keramika a to ma veľmi zaujalo. Začal som zháňať všetky možné aj nemožné informácie o tejto lokalite. Bolo to neuveriteľne ťažké. Málo informácii, aj to viac-menej veľmi strohých. Preto som sa rozhodol, že budem pátrať po akýchkoľvek informáciách o dávnom osídlení nášho kraja. A už to išlo. V roku 2011 vyšla vo vlastnom náklade prvá moja brožúrka Naše najstaršie dejiny.

Jozef Randa, Pavel Dvořák a Jozef Stankoviansky, Špania Dolina 2013

Zaoberáš sa históriou profesionále?

Nie. Školu som nevyštudoval. Nebolo to ani mojim cieľom. Avšak aktívne sa zúčastňujem archeologických výskumov v okolí Banskej Bystrice a, samozrejme, veľa študujem odbornú literatúru a literatúru faktu. 

Čím ťa napĺňa práca na archeologickom výskume, čo sú pre teba priority a vlastne prečo túto prácu robíš?

Mojim cieľom je zvýšiť všeobecné povedomie spoločnosti o našej veľkej histórii. Nesiaha len pár storočí do minulosti. Práve archeológia nám pripravuje nové zistenia a poznatky. Prioritou tak mojou ako aj občianskeho združenia Magna Historica je dovoliť nahliadnuť do tajomnej minulosti všetkým obyvateľom, ale aj návštevníkom tohto krásneho kraja. Vyzdvihnúť historické povedomie o sebe a našich dejinách, viac si vážiť a ochraňovať naše kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica a jej okolie má byť právom na čo hrdá a z toho jej obyvateľom plynú aj povinnosti. Napríklad starať sa o záchranu kultúrneho dedičstva, propagovať ho a snažiť sa rozvíjať všeobecné historické povedomie aj pre našu mladšiu generáciu. Zasadzujeme sa o realizáciu a výstavbu náučných chodníkov, archeologické výskumy, rekonštrukcie pravekých sídel, archeo skanzeny, prednášky s historickou tematikou, exkurzie na školách a vydávanie populárnonáučných publikácií. Je to jediná cesta ako uchovať pamiatku na našu históri, lebo stále platí a dnes v našom technokratickom svete ešte o to viac, že kto nepozná minulosť, netuší kde sa nachádza a nevie kam kráča...

Pokladajú ťa za objaviteľa keltského sídla v blízkosti obce Priechod. Čo predchádzalo tomuto objavu. Ako si sa vlastne dostal k tejto lokalite?

Áno. Už v roku 2009 som si na prechádzke lesom na pomedzí obcí Priechod a Podkonice v časti Kamenná všimol vo vývrate stromu starú keramiku. Odniesol som ju do múzea a archeológ mi potvrdil jej približný vek a typológiu. Teraz už prebieha na danej lokalite archeologický výskum, ktorý potvrdil osídlenie tohto malého hrádku v závere doby mladšej železnej t.j. do 1. storočia pred našim letopočtom a patrila nositeľom púchovskej kultúry. Pripravujeme knihu Keď pri Hrone vládli Kelti, ktorá sa sústredila hlavne na okolie Poník a Ponickej Huty a Keltské etnikum v tejto lokalite a v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici začíname pripravovať jeden veľmi zaujímavý publikačný projekt, ktorý je však ešte našim tajomstvom.

V auguste vyšla malá publikácia Hrádok Baláže, ktorej si popri Jozefovi Randovi spoluautorom. Čo by si o nej vedel povedať?

Útla publikácia s názvom Hrádok Baláže odkýva základne fakty a archeologický výskum tejto lokality. Je plná hodnotných obrázkov a čitateľ sa z nej môže dozvedieť viac o lokalite aj s umeleckými maľbami Štefana Beličku a jeho predstave, ako to asi na Balážanskom hrádku vyzeralo. Okrem toho sme do publikácie pridali podrobnejšie informácie o Expedícii Pohronie 2015, ktorá sa bude zaoberať výskumom viacerých archeologických lokalít v oblasti Pohronia. V prípade spolupráce alebo ineho záujmu alebo pomoci pri odhaľovaní histórie nášho regiónu dávame do pozornosti naše kontaktné údaje. Verím, že budú sučasťou aj tohoto rozhovoru.

KONTAKT
MAGNA HISTORICA, o.z.
Adresa: Priechod 253, 976 11 pošta Selce
E-mail: magna [dot] historicaatpost [dot] sk
Telefón: 0949 074 642

Ďakujem za rozhovor a teším sa na ďalšiu spoluprácu, albbert

Kontaktujte nás