Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Železné srdce Slovenska

Keď sa presunieme do hĺbky času, do čias blatistých ciest, prejazdných len tri mesiace do roka, do čias keď ľudia mali k sebe bližšie lebo sa navzájom k životu potrebovali a dostupný bol len regionálny výrobok, do čias keď 70 percent ceny výrobku predstavoval transport, tak pochopíme, že jednotlivé etapy spracovania výrobku sa museli nachádzať v tesnej blízkosti.

Kov sa teda mohol spracúvať len veľmi blízko miest kde sa ťažila železná ruda. Aj to sú dôvody prečo sa priemyselná revolúcia vo vtedajšom Uhorsku začala práve tu u nás v ,,železnom srdci“ Slovenska.

Pec, pudlovňa, valcovňa a železnička

Slovenské Rudohorie poskytlo dostatok kvalitnej rudy. Miestne lesy dostatok dreva a Rudohorské potoky a rieky dostatočné množstvo vody. Rok 1692 bol v tej dobe naozaj významný medzník pre tento kraj. Bol totiž rokom, kedy sa v Ľubietovej stavia prvá vysoká pec v Uhorsku, o čosi neskôr v Hronci sa buduje prvá pudlovňa, kde sa tvorí z liatiny železo a valcovňa. Iba cez kopec – v Čiernom Balogu sa stavia lesná železnica. Všetko symboly revolúcie, pokroku a zmeny. Svet už nikdy nebude ako býval.

Šikovnosť a um našich predkov

Veľa umných ľudí budovalo tento svet v pevnej viere, že to všetko činia a robia pre dobro človeka. Nikto v tom čase nemohol tušiť ako raz bude práve technika zabíjať počas dvoch strašných vojen. No vezmime si to dobré, tú pracovitosť, pevnú vieru vo svoje presvedčenie a vynaliezavosť. Tieto vlastnosti boli bezpochyby dané našim predkom obývajúcim toto územie. Veď len povážme s akou veľkou námahou vytrhávali ako baníci v studenej skale prebohatú rudu, s akým úsilím rúbali lesy a pálili drevené uhlie, s akou odvahou furmani uhlie zvážali, s akou vynaliezavosťou hutníci premieňali rudu na použiteľný kov a s akou láskou naše pramatky krájali chlieb nožmi z tejto ocele. Všetko je presiaknuté človekom, tým istým človekom, ktorý by mal veci i realitu meniť. Pretvárať svet okolo seba na lepší...

Urobili sme to, aby proces trval

Toto sú dôvody prečo sme sa rozhodli danú cestu vytýčiť. Trúfli sme si požičať fortieľ našich dedov a prinútiť železo uložiť sa podľa našich predstáv. To isté železo ako vtedy v roku 1692 vytieklo z prvej vysokej pece v Uhorsku! Z rovnakej rudy, z dreveného uhlia z milierov plnených osikovým drevom okolitých kopcov. Aby sa proces nezastavil, lebo neustále trvá... Zotrváva v nás. Nás, ktorí sme povinní niesť odkaz svojich predkov a nezabudnúť na to, že boli a aký bezmedzný bol ich tvorivý um. Tu v železnom srdci Slovenska.

o o o

A keď vytrváme vo svojom úsilí, tak trasa velikánov priemyselnej revolúcie - Ľubietová, Hronec a Čierny Balog, bude každý rok bohatšia o nové a nové sochy.

Tu sú jednotlivé sochy ktoré môžete navštíviť

Telo ako delo - Lubietová

Banský portál - Ľubietová

Vtáčiky - Čelínec

Tichomír - Chata pod Hrbom

Na spoločné vlně - Stanica ČHŽ

 

Photogallery ( 18  ) 

Kontaktujte nás