Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Kultúrne pamiatky

Vybrať zobrazenie:

Osada Piesky

V období stredoveku vzniklo na našom území viacero sídiel, ktoré sa z rozličných dôvodov dneška nedožili a neúprosný majster čas dokázal po nich zahladiť takmer všetky stopy. No a medzi takéto sídla patrila aj osada Piesky, ktorá vznikla a rozkvitala ruka v ruke s miestnym baníctvom, aby po jeho zániku aj ona celkom zakapala. Zo starej baníckej osady, okrem názvu samotnej lokality, zostalo len torzo – jeden dom, kaplnka, zarastený cintorín s „opitými“ liatinovými krížmi a nostalgia z pocitov...

Kaštieľ Zmeškalovcov

bol postavený v roku 1868 zemepanskou rodinou Zmeškalovcov. Kaštieľ dal postaviť Žigmund Zmeškal, keď mu otec odovzdal majetok v Kostolných Moravciach . Majetok aj starý kaštieľ či skôr kúria boli zanedbané a tak nový majiteľ začal od základov. Plán na výstavbu si nakreslil sám.Kaštieľ je postavený v novoklasicistickom slohu. Je to dvojpodlažná bloková dvojtraktová budova s pozmenenou dispozíciou. Miestnosti su s rovnými stropmi. Od západu je predstavený portikus na štyroch toskánskych stĺpoch...

Kaštieľ v Zolnej

Zolniansky kaštieľ sa nachádza na vyvýšenine v centrálnej časti obce Zolná. Kaštieľ svojou polohou, tvarom, majestátnosťou umiestnenia a architektonickou jednoduchosťou upozorňuje na starobylosť, siahajúcu do obdobia prvých písomných správ o ranostredovekom osídlení okolia Zvolena, niekdajšieho centra zvolenskeja župy. Kaštieľ postavili Zolnayovci zrejme na starších základoch v 17. storočí v renesančnom slohu, upravený bol v roku 1760 a v 19. storočí. Kaštieľ je zaraďovaný ako objekt renesančný...

Rímskokatolícky Kostol sv. Matúša v Zolnej

Prvá zmienka o kostole, vtedy ešte zasvätenom sv. Štefanovi Prvomučeníkovi, je z roku 1292. Zakladateľmi kostola boli bratia Bychor a Rubrata, synovia zvolenského župana Tomáša, ktorí vlasnili obce Zolná, Sampor a Sebedín. Jednoloďový kostol s dreveným trámovým stropom, presbytériom a na západnej strane s pristavenou vežou bol postavený v románsko-gotickom slohu v poslednej tretine 13. storočia. Nástenné maľby vznikali v interiéri kostola od poslednej štvrtiny 14. storočia do začiatku 15....
bazilika, dobra niva, slovenska route 66

Bazilika sv. Michala

Zo stavebných pamiatok sa zachoval pôvodne románsky katolícky kostol. V kostole sú tri barokové oltáre z roku 1726, krstiteľnica zo 14. storočia (kamenná) a obraz sv. Michala z roku 1732 od maliara J. A. Schmidta.
vartovka, krupina, slovenska route 66

Vartovka - protiturecká strážna veža

Súčasťou obranného systému na Slovensku boli tzv. vartovky. Je štvorcového pôdorysu s kamennými konzolami a drevenou ochodzou, vysoká približne 13 m. Krupinská strážna veža bola postavená okolo roku 1564. Hlavnou úlohou bolo spolu s ďalšími vartovkami na okolí (pri hrade Čabraď, na Sitne, pri Banskej Štiavnici, Zvolene, Banskej Bystrici, Ľubietovej a i.) informovať o blížiacom sa nebezpečenstve. V tom čase informovala o blížiacich sa Turkoch, alebo povstaleckých alebo cisárskych vojskách....

Plastická výzdoba Morových stĺpov

Zlé časy pre regióny  v okolí súčasnej štátnej cesty I/66 boli roky keď zúril mor. V roku 1679 naň napríklad v Slovenskej Ľupči zomrelo až 700 ľudí. Spomienku na kruté časy tu v podobe morového stĺpu nainštalovali v druhej polovici 18. Storočia. Umiestnili ho na námestí. Ľupčania morový stĺp začali volať Trojica alebo Štátula. V roku 1976 došlo k jeho demontáži, pretože sa vplyvom poveternostných podmienok a blízkosti cesty, ktorá bola v tom čase hlavnou cestou pre ťah Banská Bystrica – Brezno...

Rímsko - katolícky kostol Najsvätejšej trojice

Terajší rímsko-katolícky kostol dal v roku 1330 postaviť Župan Donč pre obec Zvolenská Ľupča, čo bol pôvodný názov Slovenskej Ľupče v minulosti. Kostol bol postavený ako jednoloďová stavba. Dvoma bočnými loďami ho v štýle gotiky rozšíril v roku 1582 Teodor Rubigall. Celý chrám obnovil v roku 1615 Gašpar Tribel, majiteľ Hradu Ľupča, ktorý dal za hlavný oltár postaviť aj svoju rodinnú hrobku, kde odpočíva s celou svojou rodinou. Odpočívajú tu okrem neho Imrich Arvay, veliteľ zámku Eliáš Sály,...

Evanjelický kostol augsburského vyznania

Na výstavbu súčasného evanjelického kostola v obci Slovenská Ľupča sa zbierali tunajší cirkevníci v podobe milodarov niekoľko rokov. Začiatkom roka 1866 konvent rozhodol, že sa chrám postaví v byzantskom štýle podľa návrhu murárskeho majstra zo Štiavnice Andreja Gretsányho. Uhoľný kameň veže a kostola sa kládol o rok neskôr v lete a stavbou bol poverený Samuel Huszágh. Do vytesaného kameňa v ten deň uložili sklenenú nádobu s rôznymi striebornými a medenými mincami. Radosť a nadšenie cirkevníkov...

Majer Pod zámkom

Tesne pod hradom Ľupča sa nachádza historicky zaujímavá lokalita – majer. Majere boli kedysi poľnohospodárske objekty, kde sa sústreďovala a uskladňovala úroda z okolitých polí pre hradné panstvo. Ľupčiansky majer dal vystavať Pavel Rubigall v druhej polovici 16. storočia. Má štvorcový pôdorys. Po obvode boli umiestnené humná, sýpky, maštale pre dobytok, kone, chlievy pre prasce, ale aj obydlia pre obyvateľov majera. V strede bol dom šafára celého hospodárstva. Majer bol zo všetkých strán...

Tajomné podzemie

Tajomné podzemné chodby kedysi Ľupčianskeho hradu, dnes hradu Ľupča, o ktorých vyústeniach sa šíria odnepamäti legendy sú súčasťou histórie tunajšieho ľudu. Našla sa iba jedna, no hovorí sa, že ich bolo viacero. Jedna mala viesť pod časť zvanú Zelenô, ďalšia smerom na Podkonice, iná mala myť tajný východ v časti Mlynčok kdesi k potoku Moštenica. Tajný vchod ďalšej z nich mal ústiť v lokalite Príboj, kdesi, kde dnes stojí závod Biotika. Starí Ľupčania spomínali, že chodba z hradnej studne mala...
Strážna bašta, Slovenská Ľupča, Slovenská ROUTE 66

Pozostatky strážnej bašty

Asi 200 metrov na sever od hradu Ľupča na najvyššom mieste kopca pozorný turista objaví pravidelný kruh - priekopu. Tu sa totiž ešte koncom 16. storočia vypínala najväčšia zo zámockých bášt. Bola okrúhla a jej vnútro sa rozkladalo na 30 metroch štvorcových. Bašta bola s hradom spojená silnými chodbami z obidvoch strán. Svoju poslednú obrannú funkciu plnila v čase Bočkayovho povstania v roku 1605, kedy hrad bránili chlapci z jednotky Gašpara Tríbela vtedajšieho majiteľa hradu pred Rehédeyho...

Kláštorisko a Templársky rád

Táto časť obce píše najstaršie dejiny Slovenskej Ľupče, hoci písomnosti o jeho existencii sú minimálne. Históriu súčasníkom ale odhaľuje sám kameň. Vykopávky stredovekého kláštora sa nachádzajú hneď pri vjazde do obce starou cestou z Banskej Bystrice. Priaznivý vplyv na vznik a formovanie stredovekého kláštora mala poloha na dôležitej stredovekej ceste Via Magna. Vo vzťahu k nej sa spomínajú na tú dobu významné lokality ako Crupina, Zvolen a Lupča. Kláštor bol v tom období kultúrnym, duchovným...

Hrad Ľupča

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1250, v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza. Od 13. storočia až do druhej polovice 19. storočia sa na hrade zdržiavalo veľké množstvo významných osobností vtedajšej doby. Napríklad Arpádovci, Žigmund Luxemburský, kráľ Matej Korvín, Dóczyovci, Pavel Rubigall, Gašpar Tribel či František Wesselényi s manželkou Máriou Széchyi. Na dolnom nádvorí sa nachádza Korvínova lipa. Jej vek, odhadovaný na viac ako 700 rokov, ju radí medzi najstaršie lipy v...

Kontaktujte nás