Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Prírodné pamiatky

Vybrať zobrazenie:

Najstaršie Ginko na Slovensku

Ginko patrí k chráneným stromom. Ten v Súdovciach bol v minulosti súčasťou parku s kaštieľom. "Park asi 200 rokmi vybudoval zemepán István Sembery. Park so vzácnymi rastlinami a drevinami bol taký krásny, že v roku 1884 získal cenu na svetovej výstave v Budapešti. Z parku zostalo gingo, ktorého vek určili prírodovedci na 260 rokov," povedala Priska Fantová, starostka obce. Podľa jej slov obyvatelia Súdoviec vzácnemu gingu veľa pozornosti nevenujú, keďže je ich súčasťou od nepamäti. O to viac sú...
stamploch, krupina, slovenska route 66

Štampľoch - turecké studne

 K zaujímavým pamiatkam patrí starý kamenný lom Štrampľoch. Vek týchto údajných obydlí, nazývaných Turecké studne, ťažko určiť. Nie je vylúčená možnosť, že by mohlo ísť o obydlia, v ktorých sa skrývali Turci v 16. a 17. st. Samotný názov lokality však vypovedá o jeho pôvodnej funkcii (Steinbruch = kamenný lom).

Skalný útvar Hríb

Ľupčiansky skalný hríb, známy aj pod miestnym názvom Kozák, sa vypína nad ľavým brehom potoka Ľupčica na svahu Stráne. Je to pomerne zriedkavý geomorfologický útvar na Slovensku. Vznikol dôsledkom pôsobenia poveternostných činiteľov, pri ktorom mäkšie vložky pieskovcov boli rozrušené a odviate skôr ako tvrdšie vrstvy karbonátových zlepencov. Zákonnú ochranu získal v roku 1979. Hodnotu tohto chráneného územia s výmerou 2,13 ha dotvára výskyt viacerých teplomilných druhov rastlín, ako sú poniklec...

Prírodná rezervácia Mackov bok

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1976 na výmere 3,75 ha z dôvodu koncentrovaného výskytu ponikleca slovenského, prostredného a aj veľkokvetého na pomerne malej ploche na juhovýchodne orientovaných svahoch medzi Slovenskou Ľupčou a Príbojom. V teplomilných rastlinných spoločenstvách sa vyskytujú aj ďalšie zaujímavé druhy: vstavač trojzubý, hmyzovník muchovitý, alebo horčinka väčšia, či  alebo veternica lesná. Zachovanie bohatstva tejto lokality vyžaduje jej pravidelné prepásanie.   text: ela,...

Kamenný mních na Mlynčoku

Mlynčok je chotárny názov ústia Moštenickej doliny, pri odbočke na obec Moštenica. Zmienka o malom murovanom mlyne pri ústí potoka Moštenica, ktorý bol postavený na úpätí Kriváňa, pochádza z roku 1806. Potok Moštenica sa v týchto miestach vyformoval údolie so strmými svahmi po oboch stranách. Tvrdé dolomity viac odolávali rozrušovaniu a vznikli tak väčšie či menšie bralá. Zaujímavým útvarom je vypreparovaná skalná ihla na svahu Kriváňa, pripomínajúca ľudskú postavu. Dnes ju môžeme len ťažko...

Vŕšok Hôrka

Hôrka je neveľký vŕšok nad Slovenskou Ľupčou, vhodný na rodinné prechádzky. Tvorí hranicu medzi dvoma údoliami: "Hore Jarky" a údolím popod hradný kopec. Obidve údolia patria medzi vyhľadávané miesta vychádzok obyvateľov obce. Sú prepojené nevšedne kúzelným systémom chodníčkov cez Hôrku. Začiatkom 20. storočia bol tento kopec holý a slúžil ako obecný pasienok, hoci dávno predtým tu rástol teplomilný dubový les. Nadmerná pastva na plytkom substráte spôsobila pôdnu eróziu, preto sa obec rozhodla...

Lipa kráľa Korvína

Jednou z pozoruhodných atrakcií hradu Ľupča je mohutná lipa veľkolistá, rastúca neďaleko vchodu do hradného areálu. Je vysoká 25 m a obvod kmeňa v prsnej výške meria 740 cm. Jej vek sa odhaduje na 600 - 700 rokov. Bola vraj vysadená po dokončení hĺbenia hradnej studne v roku 1271. Chránená je až od roku 1969. V súčasnosti je to najstaršia lipa na Slovensku, ktorá každoročne bohato zakvitne. Lipa je spájaná s osobou kráľa Mateja Korvína, ktorý Uhorsku vládol v rokoch 1458 až 1490. Podľa ústnej...

Rieka Hron a lodenica

Rieka Hron so svojou takmer 300 kilometrovou dĺžkou je druhou najdlhšou riekou Slovenska. Svojím počtom  až 271 splavných kilometrov patrí k veľmi malému množstvu riek strednej Európy, ktoré môžu vodáci využívať takmer po celej jej dĺžke. Medzi najkrajšie splavné úseky patrí práve úsek od Brusna po Šalkovú – hotová lahôdka pre romantikov. Hron tu poskytuje nádherné scenérie hlbokého údolia so strmými zalesnenými svahmi. V rieke s priehľadným kamenistým korytom je možné vidieť ryby najmä pstruhy...

Peniažky z treťohôr

Po ľavej strane cesty smerom do Podkoníc sa nachádzajú suché plytké dolinky s roztrúsenými skalnými útvarmi  zvané bázické zlepence. Nájdete tu skamenené schránky morských mäkkýšov – numulitov z obdobia starších treťohôr. Numulity pochádzajú z dôb, keď celé okolie pokrývalo more. Schránky odumretých mäkkýšov sa ukladali na morskom dne a dnes ich nachádzame v usadených horninách. Od ich okrúhlych skamenených schránok je odvodený názov tejto časti ľupčianskeho chotára - Peniažky. Rastie tu...
Pôľč, Slovenska Ľupča, Slovenská ROUTE 66

Krasové územie Pôlč a jaskyne

Územie zvané Pôlč sa nachádza v južnej časti ľupčianskeho chotára. Je to krasová depresia, čiže staré plytké údolie, dlhé takmer 2 kilometre a široké 1,2 kilometra, ktoré je uzatvorené - slepé bez odtoku. Voda sa tratí priamo na jeho dne. Vytvorila v ňom niekoľko lievikovitých krasových jám nazývaných závrty a preteká vápencami a dolomitmi. Tie sa postupne rozpúšťajú a vytvárajú krasové dutiny - jaskyne. Najdlhšou z nich je 50 metrov dlhá jaskyňa Drienka, v ktorej sa našli archeologické nálezy...

Prírodná rezervácia Šupín

Nad ľavým brehom Hrona južne od obce Slovenská Ľupča sa týči strmý Šupín. Početné bralá, skalné vežičky, bašty a skalné okná pripomínajú ruiny starého rozpadnutého hradu. Preto je Šupín opradený mnohými povesťami  - o tajomnom kamennom hrade, čiernej panej a nesmiernom bohatstve v jeho útrobách, ale aj o vílach a rusalkách, ktoré vábili pltníkov a v šupínskych krútňavách čakali na svojich ženíchov. Podľa jednej z povestí meno Šupín pochádza z čias, keď tu rybári lovili ryby pre kráľovský dvor a...

Driekynská dolina

Celá Driekynská dolina je okrem svojej malebnej krásy, plná nevšedných prírodných výtvorov a turista, či cyklista sa ňou dostane do dedín v horách Slovenského Rudohoria. Hneď v ústí doliny nás zaujme osamotená Driekynská skala, nazývaná aj Vysoká skala, ktorá má vyznačené skalolezecké cesty. Viažu sa k nej povesti o poklade a skamenenom pastierovi s ovcami. Keď sa lepšie zadívate, zaseknutý kameň vo veľkej pukline vám pri troche fantázie môže pripomínať ovčiu hlavu. Pod skalou  je ohnisko a...

Národná prírodná rezervácia Príboj

Príboj je jednou z dvoch najstarších prírodných rezervácií na Slovensku. V roku 1895 vyhlásilo Ministerstvo orby v Budapešti dve lesné rezervácie: Šalkovú a Ponickú Hutu, terajšia NPR Príboj a NPR Ponická dúbrava. Rezervácia má po rozšírení v roku 1983 rozlohu 10,96 ha. Predmetom ochrany sú zachované prirodzené a súvislé porasty duba zimného s prímesou iných drevín. Dub cerový tu dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku. Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje vemenník...

Meandre Hrona

Hron so svojou takmer tristokilometrovou dĺžkou je druhou najdlhšou riekou Slovenska a jeho povodie má rozlohu 5 454 km štvorcových. Raritou však nie je jeho rozloha ani dĺžka, ale práve jemný tok vody iba pár kilometrov od jeho prameňa. Hron totiž ako jediná zo slovenských riek veľmi netypicky vytvára hneď na začiatku v oblasti Červenej Skaly prekrásne meandre. Táto krajinná zvláštnosť bola v roku 1994 vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Na území kraja sa nachádza aj slovenský...

Kontaktujte nás