Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Technické pamiatky

Vybrať zobrazenie:

Socha Tichomír - Chata pod hrbom

V samom strede Slovenska - Chata pod Hrbom 

Socha vtáčiky - Čelienec

Chov včiel na Čelienci – ( Včelínec ) 

Socha Banský portál - Lubietová

„Mestský park“ v Ľubietovej.

Socha Telo ako delo - Lubietová

„Mestský park“ v Ľubietovej.

Krupinské podzemie - pivničky

Vznikli sekaním do tufového podložia a postupne dosiahli rozsiahle rozmery. Pivnice sú takmer pod každým domom v starom meste. Ich pôvod sa hľadal i v možnej baníckej činnosti obyvateľov, pravdepodobnejšie je však, že boli určené na skladovanie potravín a iných zásob. Pivnice slúžili aj na uskladnenie vína, s ktorým Krupinčania obchodovali. Veľké pivnice boli na námestí alebo pod susediacimi ulicami. Bola to predovšetkým stará pivnica – už zbúraná – na mieste dnešnej pošty, pivnice pod domami...
turecky bastion, krupina, slovenska route 66

Turecný bastión

FORTIFIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA Obraz stredovekého mesta sa po roku 1526 v súvislosti s politickou a vojenskou situáciou radikálne zmenil. Do Uhorska sa čoraz viac dostávajú Turci a severnú časť Uhorska, najmä bohaté banské mestá bolo potrebné chrániť. Stredoveká pravdepodobne palánková (drevozemná) ohrada po storočí doslúžila, pretože nové metódy boja, predovšetkým delostrelectvo, vyžadovali mohutné kamenné opevnenie. V rámci nového opevnenia boli ako prvé postavené asi mestské brány, ktoré...
Mníchov dvor, Slovenská Ľupča, Slovenská ROUTE 66

Starobylá pivnica - Mníchov dvor

Mníchov dvor a jeho, pre verejnosť na požiadanie, sprístupnená starobylá klenbová pivnica, je súčasť stredu historického námestia Slovenskej Ľupče. Jeho výstavba sa datuje k roku 1826. Je to kamenný dom s pôvodnou bránou, podbráním, dreveným historickým stropom, pôvodným krovom, kamennou pivnicou s rímskou klenbou, hospodárskymi budovami a humnom. História tohto objektu rovnako ako história okolitých domov a celého námestia, je podľa období, ktorými mestečko prechádzalo, spojená s mnohými...

Súkromné múzeum v Sl.Ľupči

Na pohľad mini múzeum skrýva doslova maxi zbierku viac ako 600 predmetov, ktorých počet neustále rastie. Staré pracovné nástroje, náradia, výrobky. Zaujímavé exponáty sú rozdelené do niekoľkých expozícií. Nájdete tu kováčsku, stolársku, kuchynskú, geodetickú, pivársku alebo topografickú expozíciu. Pýchou súkromného múzea sú maďarské strojnotechnologické výkresy z rokov 1922 – 1937, náučné výkresy ako pomôcky pre kováčskych učňov z roku 1930 alebo z toho istého roku originálna mapa Budapešti. Za...

Dom remesiel a múzeum remesiel

Remeselná výroba, ktorá v obci Slovenská Ľupča kedysi prekvitala, zanechala dnešnej dobe najmä kultúrny odkaz predošlých generácií. Spracovanie prírodných materiálov, neopakovateľný výtvarný prejav, a tradícia ručnej remeselnej výroby boli inšpiráciou, pre vznik Domu remesiel, kde sa v pôvodnom prostredí remeselníckeho domu pre návštevníkov oživil duch remesiel i spolupatričnosti. Dom remesiel sídli na Námestí SNP č.14, v pôvodnom Ligasovie dome, kde sa v minulosti nachádzala garbiarska výroba...

Kontaktujte nás