Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Povedačky Jána Balkovica

Vybrať zobrazenie:

Spevy Sama Chalúpky

O pisateľoch prózy alebo poézie sa hovorilo a hovorí, že ich kopú múzy, teda akési vnútorné popudy, ktoré ich nútia ukladať krásne litery, slová či celé vety na netrpezlivo čakaj

Ako v Selciach cyrilo – metodské milénium slávili

Rok 1863 bol pre Slovákov rokom dvoch nezabudnuteľných udalostí – v Martine bola založená Matica slovenská a pred tisícročím prišli na Veľkú Moravu solúnski bratia Cyril a Metod,

Ľubietová podľa Mateja Bela

   Keď očovský rodák, polyhistor Matej Bel (1684 – 1749), vo svojom najväčšom diele o uhorských stoliciach opisoval okolo roku 1725 slobodné kráľovské banské mesto Ľubietovú, zač

Tri vody

V dávnych dobách sa na našom území spracovávala železná ruda v malých murovaných peciach za pomoci dúchania, no s rozvíjajúcou sa ťažbou rudy a so zvyšujúcim sa dopytom po železe

Právo meča

Keď v dávnych dobách dostávali mestá prvé výsady, obyčajne medzi nimi chýbalo právo meča.

Na starých cestách

Cesty, ktoré vari od nepamäti ako pavučina križujú náš guľatý svet, sú symbolom putovania a obchodovania celého ľudstva.

Povesť o najbelšom plátne sveta

Bolo to v dobe, keď v Ľubietovej, v malom domčeku povyše starého kostolíka, mladý baník Jahoda so svojou ženou a tromi malými dcéruškami žil.

Povesť o krásnej Jonatánke

Bolo to v dobe, keď v Ľupči malé dievčatko menom Jonatánka žilo a ledva sa chodiť naučilo, nešťastnou náhodou o oboch rodičov prišlo.

Povesť o dobrej medvedici

Bolo to v čase, keď pod Ľupčianskym hradom istý mládenec, menom Tebeš žil.

Cochiusovci

Hoci Slovensko je maličkou krajinkou, vzišlo z neho množstvo rodov, ktoré významnou mierou ovplyvnili národohospodársky a kultúrny život tamojších obyvateľov.

Krutý rok 1847

Písal sa rok 1847 a Starý kontinent bol už len krôčik od udalostí, ktoré si história zapamätala ako Jar národov, resp., Meruôsme roky.

Ježibaba z Balážov

V prvej polovici 19. storočia bolo na našom území priam hitom zbieranie ľudových povestí a rozprávok, v čom vynikali najmä poprední slovenskí národovci.

Veľké požiare

Mestá a obce nášho regiónu zažili počas stáročí svojej existencie krásne časy rozvoja, ale aj obdobia rozličných pohrôm, ktoré sú v rôznych dokumentoch zaznamenané ako čierne dni

Poniky v roku 1793

O samospráve miest a obcí sa toho v ostatných rokoch nahovorilo až – až, odborníkov a tiež „odborníkov“ na to, ako by mali vyzerať a aké právomoci by mali mať, je neúrekom.

Pán Mokrý – čítanie aj medzi riadkami

V dnešnej povedačke vám prerozprávam poviedku, ktorá patrí medzi moje najobľúbenejšie a už pri jej prvom čítaní som mal doslova slastný pocit.

Ľupčianska zástava z roku 1678 – tušenie súvislostí

Vedel som, že raz to musí prísť a za dnešnú povedačku budem isto palicovaný na dereši a naťahovaný na škripci.

Významní organári zo Slovenskej Ľupče

Keď v roku 1942 uplynulo 130 rokov od narodenia a 60 rokov od skonania Daniela Gabriela Licharda, prvého slovenského profesionálneho novinára, v Družstevnom vydavateľstve Bratisl

Pôlč – krasový unikát Zvolenskej kotliny

Keď som pred rokmi zdedil po strýkovi niekoľko starých, zviazaných ročníkov časopisu Krásy Slovenska, ani som len netušil, k akému pokladu som odrazu prišiel.

Tajomstvo chotárneho kameňa

Pri nespočetných potulkách po ľupčianskom, ľubietovskom a šajbianskom chotári ma oddávna zaujali čudesné kamene, do ktorých naši predkovia vyryli tajomné znaky a nápisy,

Ako sa ulica obcou stala

Keď poviem, že naše mestá a obce netvoria a nikdy ani netvorili jednoliatu vnútornú komunitu, isto neobjavím novú Ameriku.

O mlynoch a mlynároch

Keď som čítal prácu historika Pavla Maliniaka o mlynoch na strednom Pohroní v stredoveku a na začiatku novoveku, dozvedel som sa veci, o ktorých som dosiaľ nemal ani páru ani sly

RYTIER MAGISTER DONČ A JEHO CTITEĽ

Písal sa rok 1280 a na hrade, týčiacom sa vysoko nad mestom Zvolen,  zavládla neopísateľná radosť.

Božena Němcová – Slovenské rozprávky a povesti

Medzi najvýznamnejšie osobnosti českého národného obrodenia 19.

Historická cesta zo Slovenskej Ľupče do Ľubietovej

Keď som pred časom čítal dokument o stredovekých mostoch a brodoch cez rieku Hron, začalo ma zaujímať, ako vtedy asi vyzerali a kadiaľ viedli cesty do sídiel, ležiacich hlboko v 

Dóciovci z Ľupče – spupný život šľachty

Hoci uhorský kráľ, Matej Korvín, po svojej smrti v roku 1490 zanechal krajinu v relatívne dobrom hospodárskom a politickom stave, už za niekoľko desaťročí bolo všetko inak.

Život pod Driekynskou skalou

Hoci sa o doline Driekyňa, ležiacej v chotári Slovenskej Ľupče, písalo už viackrát, väčšinou to bolo o jej prírodných krásach, cyklotrasách a turizme ako takom.

Povesť o zachránenom mestečku

Bolo to v dobe, keď nenásytní Turci Dunaj prekročili a bohaté stredoslovenské banské mestá rabovať sa hotovili.

Stratené erby našich zemanov a ich záchranca

Medzi hlavné symboly našich miest či obcí popri vlajke a pečati bezpochyby patrí aj erb.

Fujara – hudobný skvost zo Zvolenskej kotliny

Keby sa nás niekto opýtal čo má spoločné Priechod a Detva, isto by sme priam skríkli jednoznačné – ľudový folklór.

Naše cesty pred dvesto rokmi.

Hoci sa dnešné reči o preplnenosti slovenských ciest či o katastrofálnom stave najmä regionálnych a miestnych úsekov zdajú byť zbytočným mlátením prázdnej slamy, predsa len majú

Stránky

Kontaktujte nás