Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Pešiak na cestách histórie

Priznám sa bez mučenia, že keď ma priatelia, ktorí spravujú túto stránku, oslovili, či by som nechcel do nej prispievať svojimi postrehmi v samostatnej rubrike, kus som sa aj zľakol. Ponuka to bola síce nanajvýš veľkorysá, avšak čo už môžem ja, človiečik so šiestimi krížikmi na chrbte, ešte k tomu celý život chodec – pešiak na našich cestách, dnešnému modernému svetu motorizmu a jeho nadšencom povedať? Po spresnení, že by to mali byť postrehy z histórie regiónu, v ktorom žijem, mi načisto odľahlo. Veď táto téma je mojou celoživotnou milovanou družkou poznania. Aby aj nie, keď som celulinkú mladosť prežil priamo pod múrmi Ľupčianskeho hradu, ktorý na mňa deň čo deň dýchal svojim neopakovateľným čarom. No a keď sa k tomu ešte pridala na lesné plody bohatá okolitá príroda, ktorá ruka v ruke spoločne kráča s našou históriou, moja láska bola na svete. Obzvlášť priestor medzi tromi historickými mestečkami, Slovenskou Ľupčou, Ľubietovou a Ponikami, som si priam sprivatizoval. V tomto mojom bermudskom trojuholníku som sa nespočetnekrát strácal pri zvedavých otázkach o živote našich predkov a tu som nachádzal aj odpovede na ne.

Hoci moje vzdelanie je na hony vzdialené od histórie, ako nadšenca si ma celkom opantala. Neopísateľná bola moja radosť, keď som ako študent, na začiatku sedemdesiatich rokov 20. storočia dostal ponuku zúčastniť sa archeologického výskumu na Pieskoch pri Španej Doline a o nič menej som sa neradoval, keď sa v deväťdesiatich rokoch s písačkami môjho vlastného poznania mohli zoznámiť čitatelia regionálnych i celoštátnych periodík. No a keď ma pred pár rokmi, s blížiacim sa odchodom do dôchodku, kopla múza romantizmu a historického snenia, začal som písať povesti, a to najmä o Slovenskej Ľupči, Ľubietovej a ich chotároch. To sa už môj ošiaľ radosti z písania nedal zastaviť a pokračuje v mnohopočetných historických statusoch na facebooku. Nuž a teraz som tu, aby som Vám (verím, že pútavou formou) ponúkol svoje historické postrehy, ktoré vychádzajú z archívu archívov, ktorým je zázrak dnešnej doby – internet. Keďže však k motorizmu patria neodmysliteľne aj cesty, na začiatok Vám ponúkam povesť o jednej z nich.

Pozdravuje Vás pešiak na cestách histórie, Jano Balkovic

Kontaktujte nás