Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

ROUTE 66

Myšlienka Slovenskej ROUTE 66, teda cesty I. triedy I/66, ktorá krížom Slovenska spája niekoľko jeho prekrásnych regiónov, nám každým kilometrom predkladá do povedomia čosi, na čo by mal byť každý správny Slovák právom hrdý.

Je to totiž úžasné prepojenie, dosiaľ turistami neobjaveného, rôznorodého bohatstva, ktoré máme doslova na tanieri v podobe neuveriteľne zaujímavej histórie, cez prírodné rarity, až po ojedinelosť zvykov, či turisticky príťažlivých miest.

Štátna cesta I/66 mala pôvodne takmer 190 kilometrov a vedla od štátnej hranice s Maďarskom v Šahách cez Krupinu, Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno až po sedlo Pusté pole pri Vernári na hranici Banskobystrického a Prešovského kraja. Od augusta 2015 už cesta prvej triedy I/66 spája tri štáty a z necelých 190 bola predĺžená na 247 kilometrov. Rozhodlo o tom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré vydalo rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete SR. Prečíslovalo tak cesty, vedúce od Pustého Poľa, kde pôvodne slovenská ROUTE 66 končila, cez Vernár, Poprad, Kežmarok, cez Spišskú Belú, Ždiar až po Tatranskú Javorinu na hraničný prechod do Poľska Lysá Polana. Pôvodne išlo o cestu I/67.  

Aj to je jeden z dôvodov, ktoré neodmysliteľne ukazujú na spoločný cieľ -  už čoskoro sa táto cesta stane ako spojnica vyhľadávaným  produktom cestovného ruchu v regiónoch, ktoré zatiaľ veľmi ťažko hľadajú svoj rozvoj.

Slovenská ROUTE 66 je totiž údajne jedinou cestou v Európe s takýmto označením, ktorá spĺňa základné parametre tej americkej. A tak ako milovníci motorizmu chodia jazdiť na starobylú americkú US Route 66, alebo Matku ciest, ako ju familiárne motoristi po celom svete nazývajú, má aj táto naša - slovenská ROUTE 66 lákať turistov do kúpeľov, lyžiarskych stredísk, k prírodným a kultúrnym zaujímavostiam a raritám, či k úžasným hradom, ale najmä k poznaniu rázovitých zvykov obyvateľov obcí a miest v jej okolí.

Dôležitejším poslaním však je aj čosi iné – táto cesta má v nás umocňovať hrdosť na našu históriu, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bolo mnoho národov a národností.

Slovenská ROUTE 66 a jej ,,cestovateľský“ význam má v konečnom dôsledku spájať nielen všetkých motoristov, ale všetkých tých nadšencov pre cestovný ruch a ,,objavovanie“, ktorí sa po nej vydajú a nájdu práve tu, počas svojho putovania dokonalý relax i poznanie.

Putujte teda s nami... víta vás Slovenská ROUTE 66

Kontaktujte nás