Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Dom remesiel a múzeum remesiel

Remeselná výroba, ktorá v obci Slovenská Ľupča kedysi prekvitala, zanechala dnešnej dobe najmä kultúrny odkaz predošlých generácií. Spracovanie prírodných materiálov, neopakovateľný výtvarný prejav, a tradícia ručnej remeselnej výroby boli inšpiráciou, pre vznik Domu remesiel, kde sa v pôvodnom prostredí remeselníckeho domu pre návštevníkov oživil duch remesiel i spolupatričnosti. Dom remesiel sídli na Námestí SNP č.14, v pôvodnom Ligasovie dome, kde sa v minulosti nachádzala garbiarska výroba. Jeho textilná dielňa ponúka verejnosti vyskúšať si tkanie na krosnách a pletenie, maľbu na hodváb, batiku s pečiatkovaním vzorov, výrobu paličkovanej čipky, ale aj techniku plstenia ovčej vlny.

Pýchou ďalšej z dielní – rezbárskej, sú drevené bábky – marionety a prvé aktívne divadlo. Najväčší rozvoj zaznamenala keramická dielňa, a to aj vďaka spolupráci s tunajšími keramikármi. K dispozícii sú hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, potreby na glazovanie. Zároveň si môžete v priestoroch Domu remesiel vytvoriť vlastné smaltované ozdoby a šperky, ozdoby z drôtu, alebo skla.

Krásna je aj servítková technika. Umelecké predmety si môžete vytvoriť aj z farbeného líhaného skla. Dom remesiel občasne ponúka aj iné tradičné techniky ako pletenie košíkov, výrobu ručného papiera, výrobu okrasných sviečok, príležitostne aj výrobu ozdôb zo slamy, šúpolia, prípadne iných prírodných materiálov. Remeselné dielne sú otvorené večer, v pravidelných termínoch. Dielne vedú dobrovoľníci. Najväčší nápor zažíva Dom remesiel počas Turíčneho jarmoku. Okrem predaja výrobkov, predvádzania remesiel s možnosťou vyskúšať si ich, predstaveniami bábkového divadla, štýlovej krčmy alebo príjemnom posedení pri šálke bylinkového čaju, býva v Ligasovie dome inštalovaná výstava.  V roku 2009 bola v jednej z jeho častí otvorená stála múzejná expozícia tunajších historických remesiel.

text: ela, foto: Dano Baláž

 

Photogallery ( 10  ) 

Kontaktujte nás