Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Evanjelický kostol augsburského vyznania

Na výstavbu súčasného evanjelického kostola v obci Slovenská Ľupča sa zbierali tunajší cirkevníci v podobe milodarov niekoľko rokov. Začiatkom roka 1866 konvent rozhodol, že sa chrám postaví v byzantskom štýle podľa návrhu murárskeho majstra zo Štiavnice Andreja Gretsányho. Uhoľný kameň veže a kostola sa kládol o rok neskôr v lete a stavbou bol poverený Samuel Huszágh. Do vytesaného kameňa v ten deň uložili sklenenú nádobu s rôznymi striebornými a medenými mincami. Radosť a nadšenie cirkevníkov však zatienili v ťažkých rokoch poznačených neúrodou, veľké  živelné pohromy. Dva obrovské požiare a strašná povodeň, ktorá sa privalila od Priechoda, otriasli ľuďmi aj ich majetkom.  No milodary sa začali zbierať po celej krajine Uhorskej. Stavbu prevzal bystrický staviteľ Adolf Holesch. V novembri roku 1871 sa začal stavať kríž na vežu, pri ktorej sa do ružice uložili pamätné mince a pamätná listina pre budúcnosť. O dva roky neskôr sa podpísala zmluva s banskobystrickým organárom Matejom Vávrom na zhotovenie 12 registrového organu s pedálom. Autorom oltárneho obrazu s tematikou Posolstva Krista Pána, je maliar Klemens z Banskej Bystrice a kazateľnicu zhotovil tunajší  stolár Ľudovít Polóny. Chrám bol slávnostne vysvätený v roku 1874. V roku 2007 si tunajší evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania pripomenul 450 rokov od svojho vzniku a v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii boli odvysielané služby Božie z evanjelického kostola v Slovenskej Ľupči.

text: ela, foto: Dano Baláž

 

Photogallery ( 2  ) 

Kontaktujte nás