Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Krupinské podzemie - pivničky

Vznikli sekaním do tufového podložia a postupne dosiahli rozsiahle rozmery. Pivnice sú takmer pod každým domom v starom meste. Ich pôvod sa hľadal i v možnej baníckej činnosti obyvateľov, pravdepodobnejšie je však, že boli určené na skladovanie potravín a iných zásob. Pivnice slúžili aj na uskladnenie vína, s ktorým Krupinčania obchodovali.


Veľké pivnice boli na námestí alebo pod susediacimi ulicami. Bola to predovšetkým stará pivnica – už zbúraná – na mieste dnešnej pošty, pivnice pod domami bývalých Eiserthových domov, tzv. Kopňova pivnica pod starou radnicou, ďalej pivnica pod bývalým Kohnovým domom, ďalšie veľké pivnice sú pod budovami na uliciach Červenej armády a na Sládkovičovej ulici. Nepriamo poukazujú na domy, ktoré stáli nad nimi.


V 16. – 17. storočí sa krupinské pivnice rozšírili. Dôvodom mohol byť malý priestor hradbami zomknutého mesta a potreba zväčšenia skladových priestorov. Nemalú úlohu hrala aj bezpečnostná situácia, pretože mesto trpelo častými požiarmi. K zaujímavým pamiatkam patrí starý kamenný lom Štrampľoch. Vek týchto údajných obydlí, nazývaných Turecké studne, ťažko určiť. Nie je vylúčená možnosť, že by mohlo ísť o obydlia, v ktorých sa skrývali Turci v 16. a 17. st. Samotný názov lokality však vypovedá o jeho pôvodnej funkcii (Steinbruch = kamenný lom).

Photogallery ( 1  ) 

Kontaktujte nás