Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Ľubietovský Vepor, národná prírodná rezervácia

Rezervácia pokrýva hrebeň medzi vrchmi Vepor (1277 m) a Hrb (1255 m). Jej rozloha je 2 368 793 m2. Patrí do vyššieho chráneného územia CHKO Poľana. Predmetom ochrany sú vrcholové spoločenstvá jedľových bučín Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. Hrebeňovou časťou vedie turistický chodník.

Patrí pod VCHU: Chránená krajinná oblasť Poľana

text: Lukáš Binder

 

 

Kontaktujte nás