Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Majer Pod zámkom

Tesne pod hradom Ľupča sa nachádza historicky zaujímavá lokalita – majer. Majere boli kedysi poľnohospodárske objekty, kde sa sústreďovala a uskladňovala úroda z okolitých polí pre hradné panstvo. Ľupčiansky majer dal vystavať Pavel Rubigall v druhej polovici 16. storočia. Má štvorcový pôdorys. Po obvode boli umiestnené humná, sýpky, maštale pre dobytok, kone, chlievy pre prasce, ale aj obydlia pre obyvateľov majera. V strede bol dom šafára celého hospodárstva. Majer bol zo všetkých strán uzavretý a dobre chránený, mal len dva vchody, jeden pre peších a druhý pre kone s vozmi. Pôvodne bol celý majer drevený, neskôr ho pre časté požiare prestavali z kameňa.

Dnes už majer neslúži svojmu prvotnému účelu, stajne a humná boli prestavané na obytné domy. No niekdajší štvorstranný pôdorys s domom v strede si stále zachováva. Dvor je spoločný pre všetkých obyvateľov majera, ktorí tu vždy nažívali ako samostatná komunita. Viaceré budovy boli zbúrané a prestavané nanovo.

Jedným z najzachovalejších objektov je dom č. 6 s pôvodnými kamennými múrmi a klenbovou pivnicou. Dno pivnice bolo vyložené veľkými okruhliakmi, ktoré tvorili prirodzenú drenáž a presakujúca podzemná voda bola odvádzaná kanálom. Kanál bol murovaný z kameňa ukladanou klenbou a dodnes plní svoju funkciu. Pri zemných prácach v okolí domov sa našli fragmenty kachlíc a črepov úžitkovej keramiky. Boli to väčšie zlomky neglazovaných kachlíc s jednoduchou plastickou výzdobou na čelnej stene. V strede niektorých zachovalých fragmentov bol malý plastický výstupok, podľa typu a spracovania materiálu sa zlomky datujú do obdobia baroka. Majer – táto zaujímavá súčasť ľupčianskej histórie skrýva ešte veľa tajomstiev aj prekvapení.

text: ela, foto: Dano Baláž

 

Photogallery ( 1  ) 

Kontaktujte nás