Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Plastická výzdoba Morových stĺpov

Zlé časy pre regióny  v okolí súčasnej štátnej cesty I/66 boli roky keď zúril mor. V roku 1679 naň napríklad v Slovenskej Ľupči zomrelo až 700 ľudí. Spomienku na kruté časy tu v podobe morového stĺpu nainštalovali v druhej polovici 18. Storočia. Umiestnili ho na námestí. Ľupčania morový stĺp začali volať Trojica alebo Štátula. V roku 1976 došlo k jeho demontáži, pretože sa vplyvom poveternostných podmienok a blízkosti cesty, ktorá bola v tom čase hlavnou cestou pre ťah Banská Bystrica – Brezno, začal rozpadávať. Začali sa realizovať záchranné práce. Originály sôch z roku 1725, pochádzajúce z morového stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči sa dnes nachádzajú na dolnom nádvorí Hradu Ľupča. Kópiu morového stĺpu umiestnili pri rímskokatolíckom kostole na nároží ulíc Hronskej a Lichardovej. Ľupčiansky morový stĺp je zaujímavý bohatou plastickou výzdobou. Okrem mariánskej sochy je na ňom osem figurálnych plastík: päť anjelov a traja archanjeli (Gabriel, Michal a Rafael).

text: ela, foto: Dano Baláž

 

Photogallery ( 1  ) 

Kontaktujte nás