Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Rímsko - katolícky kostol Najsvätejšej trojice

Terajší rímsko-katolícky kostol dal v roku 1330 postaviť Župan Donč pre obec Zvolenská Ľupča, čo bol pôvodný názov Slovenskej Ľupče v minulosti. Kostol bol postavený ako jednoloďová stavba. Dvoma bočnými loďami ho v štýle gotiky rozšíril v roku 1582 Teodor Rubigall. Celý chrám obnovil v roku 1615 Gašpar Tribel, majiteľ Hradu Ľupča, ktorý dal za hlavný oltár postaviť aj svoju rodinnú hrobku, kde odpočíva s celou svojou rodinou. Odpočívajú tu okrem neho Imrich Arvay, veliteľ zámku Eliáš Sály, krásna barónka Apolka Laurincová a jej matka Sára Rubigallová, Dóciovci, viacerí Fabriciusovci a mnohí poprední občania a farári. Tento kostol bol takmer dve storočia s malými prestávkami evanjelický. Prvým duchovným správcom v predreformačnom období sa stal v roku 1672 farár menom Ledislaides a odvtedy sa v ňom vystriedali desiatky duchovných správcov. Autorom poslednej maliarskej výzdoby tohto kostola z roku 1945 je akademický maliar Edmund Massány z Nitry,  ktorý svoj život zasvätil umeniu, záchrane a obnove umeleckých hodnôt v oblasti reštaurovania nielen na Slovensku, ale i v Čechách a Sliezku. Túto obnovu kostola požehnal v tom istom roku banskobystrický biskup monsinor Andrej Škrábik, ktorý sa pre svoj kresťanský a ľudský postoj pri pomoci na záchranu ľudí pred smrťou počas druhej svetovej vojny stal terčom neskoršej proticirkevnej propagandy. 

text: ela, foto: Dano Baláž

 

Photogallery ( 4  ) 

Kontaktujte nás