Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Rímskokatolícky Kostol sv. Matúša v Zolnej

Prvá zmienka o kostole, vtedy ešte zasvätenom sv. Štefanovi Prvomučeníkovi, je z roku 1292. Zakladateľmi kostola boli bratia Bychor a Rubrata, synovia zvolenského župana Tomáša, ktorí vlasnili obce Zolná, Sampor a Sebedín.

Jednoloďový kostol s dreveným trámovým stropom, presbytériom a na západnej strane s pristavenou vežou bol postavený v románsko-gotickom slohu v poslednej tretine 13. storočia. Nástenné maľby vznikali v interiéri kostola od poslednej štvrtiny 14. storočia do začiatku 15. storočia.

Obrazové scény boli v 17. storočí zatrené vápenným náterom. Objekt kostola je ohradený múrom. Počas poslednej etapy záchranných prác v 90. rokoch 20. storočia boli odkryté rozsiahle gotické fresky na severnej, južnej a juhovýchodnej stene kostola, v triumfálnom oblúku a v presbytériu.

Photogallery ( 1  ) 

Kontaktujte nás