Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Socha Tichomír - Chata pod hrbom

V samom strede Slovenska - Chata pod Hrbom 

Stojí na pomedzí Veporských vrchov a Poľany pod masívom Ľubietovského Vepra, ktorého kóta Hrb je označená za geografický stred Slovenska. Široké sedlo pod Hrbom je významnou križovatkou značených peších, cyklistických a lyžiarskych trás na severnom okraji Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorá je zároveň biosférickou rezerváciou pod patronátom UNESCO.

História Chaty pod Hrbom

Prvú chatu na Hrbe slávnostne otvoril Odbor Klubu československých turistov z Ľubietovej 14. júla 1935. Počas Slovenského národného povstania chatu vypálili nemecko-maďarské vojská na konci februára 1945, lebo v nej počas 1944 – 1945 sídlil štáb 1. Československej partizánskej brigády Stalin majora Jogorova – 3. partizánsky oddiel pod vedením kapitána N. Kaličenka. Po 2. svetovej vojne bola chata opätovne otvorená 28. mája 1950 veľkým úsilím ľubietovských turistov. Po zoštátnení fungovala ako rekreačné zariadenie Slovenskej akadémie vied. V 80-tych rokoch chatu odkúpil národný podnik Skloplast Trnava, kedy v sedle pribudol malý lyžiarsky vlek. Dnes je to turistická ubytovňa v  súkromným vlastníctvom niekdajšieho chatára. Zo suvenírov možno kúpiť pohľadnice chaty, turistické známky (Chata pod Hrbom; Hrb – stred Slovenska) a taktiež je tu umiestnená pečiatka „Hrb – stred Slovenska“.  www.chatapodhrbom.sk

Zaujímavé miesta v okolí na pešiu a cykloturistiku

Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor

pokrýva výrazný hrebeň medzi  kótou Hrb  1255 m n.m  a Vepor 1277 mn.m. s  5.stupňom ochrany  o rozlohe 236, ha,  predstavuje  druhé najvýznamnejšie jadro Biosférickej rezervácie Poľana.   Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1967, aktualizovaná v roku 2003 . Tvo­ria ju zmiešané 100-150 ročné porasty s výrazným zastúpením buka a jedle, miestami so smrekom, jarabinou a javorom. tzv. jedľové bučiny s pôvodnou vzácnou flórou a faunou Územie je málo narušené ľudskou činnosťou, miestami pralesovitého charakteru. Hrb a Vepor  je vytvorený  lávovým prúdom stratovulkánu Poľana, lemovaný po obvode andezitovými bralami. Pralesovitá čistá príroda a nádherný široký  krajinný rozhľad  na Starohorské vrchy, Nízke Tatry, Veporské vrchy, Zvolenskú kotlinu, Veľkú Fatru , Kremnické vrchy a Vysoké tatry,   Vám stojí zato vyšlapať  si na stred Slovenska

Ľubietová (slobodné kráľovské banské mesto, ) Mestký dom – rokoková stavba, Rk.kostol sv. M.Magdalény, Ev.kostol cirkvi aug.v.,Rk.kaplnka sv.J.Nepomuckého,  Muzeálna miestnosť, Mineralogická a horninová expozícia, Arch. Vykopávky Mestského hradu, Náučný banský chodník na Podlipe, Výsoká (997m.n.m) protiturecká vartovka – krásne výhľady,Pozostatky vysokej pece v Ľubietovej- Huta,  Šibenice - šibeničný vrch s výhľadom,  vodopád na Vôdke, Protiturecká vartovka nad Driekyňou, Hraničný kameň medzi ĽUB.-SL.LUP.-ĽUČ., minerálny prameň Linhartovka, jazdecká škola, rybolov, hrnčiarska dielňa

Veporské skalky- ( dolina potoka Hutná, pod Veprom) Chránené územie s rozlohou 52,2 ha bolo v roku 1981 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Ide o ochranu morfologicky zaujímavej skupiny bralnatých, erózne rozčlenených skaliek, tvorených sopečnými erupciami. Vejárovito usporiadané hradby ukončené vežami - stĺpmi až 30 metrov vysokými, dotvárajú krajinný ráz prírody na juhozápadných svahoch doliny Hutná. V skalnatých stenách vznikli veľmi pekné ukážky stavby a textúry vulkanoklastík – sopečné bomby či lapily tmelené popolovou zložkou

Vysoká pec Tri Vody - unikátna zrekonštruovaná kultúrna pamiatka, historické miesto na banský a  železiarsky komplex Tri Vody - Bujakovo ,      

Červená jama – munička -pamätné miesto SNP

Strelníky - historický názov Šajba,muzeálna miestnosť,  horský masív Ľubietovská Bukovina s kruhovým výhľadom až k Tatrám

Povrazník - kamene na viazanie povrazov pri zvonici, muzeálna miestnosť

Brusno -  kúpele, minerálne pramene, dolina Peklo-historické miesto komplex baní a hút na spracovanie medenej rudy z čias Thurzovsko - Fuger. Spoločnosti

Hronec – muzeálna miestnosť , zvonica

dolina Predajnianske Čelno - Predajnianske vodopády

Kelemenov tunel na lesnej ceste – smer Lopej,

Kamenistá dolina - vodopád Spády, tajch Hronček, meandre Kamenistého potoka, 

Čiernohronská lesná železnica Hronec - Čierny Balog - Vydrovo

    

Photogallery ( 8  ) 

Kontaktujte nás