Noviny Panským Dielom na ROUTE 66 Jeep Wrangler na ROUTE 66

Socha vtáčiky - Čelienec

Chov včiel na Čelienci – ( Včelínec ) 

Včelárstvom (predtým brtníctvom) sa obyvatelia Ľubietovej zaoberali od najstarších čias. Prispeli tomu vhodné prírodné pomery, hlavne dostatok pôvodných zmiešaných lesov.

Včelárstvo (brtníctvo, ktorým sa počas predchádzajúcich dvoch storočí označovalo vyberanie medu z bútľavých stromov lesných včiel, bolo predchodcom včelárstva) popri poľnohospodárstve, love a rybolove patrilo medzu hlavné zdroje obživy Slovanov, ktorí sa v Ľubietovskej kotline usadili v VI. – VII. storočí.

Počas celého stredoveku patril med medzi základné zdroje obživy, pretože bol až do vynájdenia rafinácie jediným sladidlom. Postupne sa prešlo od brtníctva k chovu včiel i keď správy o brtníctve v Ľubietovej a okolitých dedinách máme ešte z minulého storočia.

V Ľubietovej sa v minulosti chovali včely v domácnostiach a na majeroch, ale mesto prevádzkovalo aj veľkochov včiel, ktorý bol sústredený na Čelienci (čelien – včelín). V archívnych listinách je chov včiel na Čelienci doložený r. 1716. Mestské včelárstvo bolo okrem pivovarov, mlynov, baní, píly súčasťou mestského hospodárstva. Muselo dobre prosperovať a prinášať do mestskej pokladnice zisk.. To že sa tejto činnosti venovala patričná pozornosť dokazujú v Ľubietovskom archíve zachované ročné inventárne od roku 1716.

Pôvodne sa včelárilo v slamených úľoch, alebo vydlabaných z dreva – klátoch. Pojem klát sa v Ľubietovej používa dodnes.

Photogallery ( 9  ) 

Kontaktujte nás